„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejZima to czas, kiedy ze względu na niesprzyjającą aurę podejmujemy mniej aktywności. Warto ten okres wykorzystać na aktywną edukację i zbudowanie ze swojej klasy zgranego zespołu. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej zimowej akcji Centrum Dobrego Wychowania: Zima z dobrym wychowaniem i aktywną edukacją. Na czym polega akcja?

WięcejKorona Polskiego Wychowania zwiększa swój zasięg działania! W chwili obecnej program realizuje 69 klas z 14 szkół z województwa lubelskiego. Najnowszą szkołą, którą przystąpiła do realizacji programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Zamościa „Ekonomik".

W ostatnim miesiącu w dwóch klasach realizujących program odbyły się pierwsze warsztaty programu pt. „Klasowy show". Uczniowie sprawdzali się w działaniu i uczyli wzajemnej współpracy. Zawiązali też swoją firmę młodzieżową i przystąpili do realizacji Semestralnego Programu Działania. O efektach ich pracy będziemy informować na końcu semestru.

WięcejDnia 20 listopada 2016 r. po raz piąty odbyła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana przez Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z okazji Święta Narodowego Niepodległości Polski. Celem biesiady, oprócz świętowania, jest integracja środowiska parafialnego oraz patriotyczne i kulturalne wychowanie dzieci i młodzieży Ośrodka.

Biesiada to wielkie wydarzenie w środowisku Ośrodka nr 1 „Teatr”, które przyciąga z roku na rok coraz więcej osób. Jednym z jej głównych założeń jest łączenie Polaków we wspólnym celu i przy wspólnych działaniach. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 200 osób.

Celem projektu ‘Santa Claus is Coming to Town’ jest zorganizowanie tradycyjnej, charytatywnej zabawy mikołajkowej dla potrzebujących dzieci z gminy Konopnica pod Lublinem, przez co uwrażliwimy społeczeństwo europejskie na znaczenie pomocy innym i rozreklamujemy działania wolontariackie na Lubelszczyźnie i w Europie. Rozwiniemy swoje kompetencje kluczowe dzięki czemu nasza codzienna praca będzie efektywniejsza. Zwiększą się przez to szanse na rynku pracy nasze i naszych rówieśników z Węgier i Rumunii poprzez nabieranie pożądanych przez pracodawców umiejętności. Sami stworzyliśmy sobie szansę rozwoju dzięki programowi Erasmus+.

WięcejSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

WięcejW dniach 21-22 października 2016 roku w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym odbyło się szkolenie liderów Akademii Młodzieżowej. W warsztatach uczestniczyło 25 młodych osób, w tym stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania. Szkolenie poprowadził Dyrektor Akademii Młodzieżowej, pan Wacław Czakon, wraz z wychowawcami zajmującymi się na co dzień realizacją programu AM.

Szkolenie to należało do cyklu zajęć pt. „Mistrz z Nazaretu”. Podczas spotkania młodzież poszukiwała cech dobrego lidera, wzorując się na postępowaniu i samej osobie Jezusa, opisanych w Piśmie Świętym.

WięcejDnia 20 października 2016 r. w godz. 16.00-21.00 Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zorganizował już trzeci raz Lubelski Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży – wychowanków świetlic z terenu miasta Lublina.

Głównym celem turniejów piłki nożnej „FSD Challenge” jest integracja środowisk placówek wsparcia dziennego z Lublina wokół działań sportowych oraz zachęcenie młodych mieszkańców naszego miasta do czynnego spędzania wolnego czasu i rozwoju swoich zainteresowań sportowych. W III edycji turnieju, która odbyła się 20 października 2016 roku, wzięło udział 8 zespołów (drużyny ze świetlic Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AL., Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. Św. Dominika Savio oraz Ministrantów z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie.

WięcejW listopadzie rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Internetowy Escape Room”, w którym weźmie udział 500 uczniów lubelskich szkół. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenia związane z niepoprawnym korzystaniem z Internetu, ale także uświadomienie uczniom jak unikać takich sytuacji.

Projekt jest realizowany w Centrum Dobrego Wychowania FSD. Jest to miejsce, gdzie powstają innowacyjne sposoby edukacji młodzieży. Jednym z nich jest gra detektywistyczna „Internetowy Escape Room”, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który realizuje nasza Fundacja. W ramach projektu, w Centrum Dobrego Wychowania, zostanie zrealizowanych 20 warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

WięcejW sobotę 08 października 2016 roku grupa wolontariuszy z firmy UPS, wspólnie z pracownikami Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo pomagała w pracach ogrodniczych i budowlanych wokół Centrum Dobrego Wychowania FSD w Motyczu Leśnym pod Lublinem.

Centrum Dobrego Wychowania stanowi bazę dla różnorodnych działań podejmowanych przez Fundację. Jest miejscem wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, szkolenia instruktorów, organizacji licznych programów młodzieżowych i specjalistycznych warsztatów edukacyjnych.

WięcejSukcesem zakończyła się akcji zbiórki książek do nauki języka polskiego dla Szkoły Ogólnokształcącej z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim. W sumie na Ukrainę pojechało ponad 100 pozycji: podręczników, słowników, zeszytów ćwiczeń. Wszystkie książki pomogą w nauce i doskonaleniu języka polskiego dzieciom i młodzieży.

Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim potrzebowała książek do nauki gramatyki i ortografii języka polskiego. Uczniowie, często nie mieli własnych książek, z których mogliby się uczyć. Nauczyciele języka polskiego korzystali z zaledwie kilku podręczników na całą klasę. Dzięki zebranym w ciągu trzech tygodni akcji publikacjom udało się zaspokoić potrzeby uczniów i nauczycieli w tym zakresie.