główne

Ośrodek nr 1 „Teatr” i Ośrodek nr 2 „Bliźniak” - Placówki wsparcia dziennego.      
Już od ponad 25 lat Fundacja prowadzi 2 placówki wsparcia dziennego. Jest to Ośrodek nr 1 „Teatr” oraz Ośrodek nr 2 „Bliźniak”. Program pracy realizowany w placówkach zakłada wielopłaszczyznowe podejście do rozwoju młodego człowieka i opiera się na ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Misją Ośrodka jest dobrze wychować młodego człowieka - człowieka silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego i świadomego obywatela oraz patrioty, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa i społeczności lokalnej, sprawnego oraz skutecznego w działaniu społecznym i gospodarczym.

DSC 0390DSC 0299DSC 0293

Placówki Fundacji funkcjonują według opracowanych przez Fundację innowacyjnych standardów świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, a także kontroli jakości świadczonych usług. Wypracowany standard pracy obejmuje diagnozę każdego wychowanka oraz strategię działań opiekuńczych i wychowawczych, która jest na bieżąco wdrażana. Założeniem oddziaływań jest wsparcie wychowanka nie tylko w jego doraźnych problemach, ale również długofalowe wsparcie go poprzez jego uczestnictwo w programie wychowawczo-edukacyjnym. Realizacja programu, poza pracą indywidualną z wychowankami, opiera się na konkretnej, dostosowanej do wieku, pracy w grupach. Każda grupa ma swojego Instruktora – Wychowawcę odpowiedzialnego za realizację programu i dobre funkcjonowanie grupy. Nierozłączną częścią programu jest angażowanie rodziców i społeczności lokalnych w procesie wychowawczym.

Placówki proponują ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji oraz uczestnictwo we wspólnocie kierującej się wartościami ważnymi dla rozwoju wszechstronnego dziecka. W placówkach pracują pedagodzy oddani i zaangażowani w swoją pracę, wychowawcy z wieloma pasjami i talentami, którymi dzielą się z dziećmi i młodzieżą.

IMG 8119IMG 8518IMG 8238

Do każdej placówki codziennie uczęszcza ok. 30 dzieci w wieku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zajęcia odbywają się w godz. 15:00-19:00 i podzielone są na dwie części. W godz. 15:00-16:30 wszystkie dzieci odrabiają lekcje i przy pomocy wolontariuszy nadrabiają zaległości w nauce. Po lekcjach jest czas na wspólny ciepły posiłek, a następnie zajęcia edukacyjno-wychowawcze w grupach, które nazywane są ,,Spółkami".

Kontakt:
Ośrodek nr 1 „Teatr”
ul. Kunickiego 128
20-436 Lublin
tel.: 505-047-422

Ośrodek nr 2 „Bliźniak”
ul. ks. M. Słowikowskiego 1
20-124 Lublin
tel.: 506-164-899