„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejDnia 6 maja w parafii pw. świętego Mikołaja w Lublinie odbyło się wspólne Nabożeństwo Bractwa Różańcowego dla wszystkich Ośrodków Akademii Młodzieżowej, w każdym semestrze odbywa się jedno wspólne nabożeństwo. Tym razem miało ono szczególny charakter, ponieważ nabożeństwo Bractwa przypadło na tydzień przez rocznicą 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

WięcejDnia 3 maja 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbyło się wręczenie nagrody Korona Polskiego Wychowania będącego zwieńczeniem realizacji 2-letniego programu Perły w Koronie.
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo współpracuje z Gimnazjum w Wilnie od 2011 roku. Uczniowie i nauczyciele szkoły regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez naszą Fundację. Program Perły w Koronie jest realizowany w tej placówce od 2015 roku.

WięcejBlisko 250 zawodników i 20 drużyn reprezentujących największe firmy branży informatycznej w Polsce i Europie zagrało na miejskim stadionie piłkarskim Arena Lublin dla wychowanków lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Mistrzostwa IT 2017 o puchar Prezydenta Miasta Lublin zostały rozegrane w sobotę, 13 maja.

Mistrzostwa IT 2017 o Puchar Prezydenta Miasta Lublin to doroczny charytatywny turniej, w którym występują drużyny reprezentujące globalne firmy z sektora IT, mające swoje oddziały w Lublinie. Do rywalizacji zgłosiło się 20 zespołów, W sumie w turnieju uczestniczyło niemal 250 zawodników. Drużyny walczyły o Mistrzostwo IT 2017 i puchar Prezydenta Miasta Lublin na obiektach sportowych Areny Lublin.

WięcejW Bychawskim Centrum Kultury młodzież z Akademii Młodzieżowej przygotowała spektakl pt. „Ksiądz Dominik Maj – Kapłan Bożego Serca”. Wydarzenie zgromadziło kilkaset osób.

Okazją do wystawienia spektaklu było święto Dobrego Pasterza. Młodzież wspierana przez opiekuna, ks. Piotra Stasieczka, rodziców, parafian i zaproszonych gości, przygotowała lekcję prawdziwej wiary, której przykład dawał legendarny proboszcz parafii w Bychawie, ks. Dominik Maj. Głównym celem młodzieży z Akademii Młodzieżowej jest ewangelizacja przez teatr i media. Bychawski spektakl to sposób na realizację tego celu. Zgromadzeni goście otrzymali krótką katechezę o Dobrym Pasterzu. Sukces i wielka wartość tego wydarzenia skłoniła organizatorów do ponownego wystawienia przedstawienia szerszej publiczności.

WięcejW ramach funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania, w semestrze letnim 2016/2017 przyznano 10 stypendiów. Stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania to młodzież silnie zaangażowana w realizację programu Akademii Młodzieżowej, która osiąga wysokie wyniki w nauce oraz jest wzorem dla swoich rówieśników.
Program Akademii Młodzieżowej oparty jest na trzech ideałach: Bóg, Honor i Ojczyzna. Młodzież w Akademii jest wychowywana w duchu patriotyzmu, wzajemnego szacunku, oraz przede wszystkim wiary. Stypendia są nagrodą za trud młodych w dążeniu do rozwoju własnych uzdolnień oraz wytrwałej pracy nad sobą, a także realizacji ważnych przedsięwzięć społecznych i ewangelizacyjnych.
Akademia Młodzieżowa to dobra grupa rówieśnicza, w której młody człowiek znajduje koleżanki i kolegów o podobnych wartościach, uczy się jak być współczesnym patriotą oraz motywuje i jest motywowany do pracy nad sobą. W takiej właśnie grupie, wybierani są liderzy, czyli młodzi ludzie , którzy wyróżnią się zaangażowaniem, pracowitością i odpowiedzialnością w podejmowanych działaniach. To im przyznawane są stypendia z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania.

Więcej

W 25 czerwcu 2017 roku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Końskowoli zorganizowany zostanie „Festiwal Teatrów Amatorskich”. W festiwalu weźmie udział 5 amatorskich teatrów: Teatr Akademii z Końskowoli, z Bychawy i Lublina wystawiając przedstawienie pt. :Sąd Ostateczny” i „Niesłuszne oskarżenie”, Gminne Przedszkole z Końskowoli: „Jak mama tatę poznała”, Ireneusz Kaczmarczyk zaprezentuje swoją twórczość na podstawie własnego tomiku „W stronę światła”.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WięcejDział Wspierania Szkół Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje w 2017 roku projekt „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych. Do udziału zostały zaproszone 72 klasy (1800 uczniów) z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego.

WięcejOd 30 lat prowadzimy dwa ośrodki dla dzieci w najbiedniejszych dzielnicach Lublina, gromadzące blisko 80 podopiecznych. Celem programu wychowawczego jest nauka przedsiębiorczego działania i kształtowanie silnego systemu wartości, stanowiącego fundament w dorosłym życiu. Dzieci uczestniczą w warsztatach, wyjeżdżają na obozy letnie i zimowe, biorą udział w zajęciach sportowych oraz uczestniczą w wydarzeniach budujących rodzinną atmosferę. W ośrodkach realizowany jest program wychowawczy oparty na trzech ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Nasza działalność początkowo była związana z Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta. Samodzielnie rozpoczęliśmy działania wychowawcze zakładając w 1990 r. Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i otwierając pierwszy z ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci. Naszym patronem został św. Brat Albert Chmielowski.

WięcejStypendyści Skarbca Dobrego Wychowania z Końskowoli w okresie Świąt Paschalnych przygotowali spektakl „Misterium Męki Pańskiej”. Przedstawienie zostało przygotowane przez 40 aktorów, młodzież, rodziny naszych podopiecznych i zaproszonych gości. Misterium obejrzało blisko 300 osób.

Spektakl pokazywał istotę Świąt Wielkanocnych i tego, o czym powinniśmy pamiętać pielgrzymując do grobu Pańskiego. Młodzież z Akademii, jak zawsze przygotowywała się do tego dzieła poprzez rekolekcje i zawierzenie Panu Bogu całej pracy. Spektakl został wystawiony dwukrotnie, w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Cieszy to, że wydarzenie zgromadziło tak dużą ilość osób, zarówno po stronie publiczności jak również „na scenie”. Sztuka została nagrana przez grupę Telewizja AM i wydana na płycie.

WięcejWychowankowie ośrodków „Teatr” i „Bliźniak” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, razem z instruktorami oraz wolontariuszami, uczestniczyli w śniadaniach wielkanocnych, które odbyły się w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 roku. Wzięło w nich udział w sumie 80 dzieci.

Spotkania wielkanocne w ośrodkach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo są okazją do wspólnego przeżywania najważniejszego święta chrześcijańskiego, upamiętniającego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To czas radości, ale też i zadumy . Dzieci, instruktorzy i wolontariusze zasiadają razem przy wielkanocnym stole, kosztują tradycyjnych wielkanocnych potraw i wspólnie przeżywają tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa.
Dzieci intensywnie przygotowywały się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W kwietniu uczestniczyły w katechezach przybliżających temat Triduum Paschalnego oraz tajemnicy zmartwychwstania. Same przygotowały też wszystkie wielkanocne potrawy, które znalazły się na świątecznym stole.