Oferta współpracy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORSTWA I ZESPOŁY PRACOWNICZE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W REALIZACJIĘ MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu obecnie w działaniu przedsiębiorców przybiera bardzo różne formy i aktywności. Jednym z możliwych działań jest wolontariat pracowniczy, który polega na zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w działalność, która zmierza do osiągnięcia celu postrzeganego przez społeczeństwo i pracowników jako ważny.

IDEA: ZAANGAŻOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW DO POMOCY PRZY REALIZACJI MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY:
1. Budowa i wzmocnienie wizerunku firmy/marki jako społecznie odpowiedzialnej.
2. Dotarcie z informacją do społeczności lokalnej, która dowie się o wsparciu i zaangażowaniu udzielonemu misji Dobrego Wychowania.
3. Przez wolontariat pracowniczy – budowa silnego i zgranego zespołu pracowników oraz wzrost identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zaangażowania przedsiębiorstw oraz zespołów pracowniczych do pomocy w realizacji programów wychowawczych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

1132

CZYM ZAJMUJE SIĘ FUNDACJA I JAK DZIAŁA?

MISJA: NASZĄ MISJĄ JEST KSZTAŁTOWANIE DOBRZE WYCHOWANEGO I PRZYGOTOWANEGO DO ŻYCIA CZŁOWIEKA.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od ponad 25 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W Lublinie prowadzimy dwie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego, do których uczęszcza 80 wychowanków. Dzieci i młodzież codziennie otrzymują w placówkach posiłek, pomoc w nauce oraz korepetycje, uczestniczą również w zajęciach i warsztatach rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Wychowankowie placówek uczestniczą w specjalnym programie wychowawczym, którego celem jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia, jako rzetelnego pracownika, kochającego rodzica, oddanego społeczeństwu obywatela i patrioty. Dzieci uczą się zaradności życiowej, organizacji pracy, systematyczności, uczciwości i samodyscypliny, jednocześnie zdobywają bardzo konkretne i przydatne w dorosłym życiu umiejętności.

576

Adresy Ośrodków:
Ośrodek nr 1, ul. W. Kunickiego 128, Lublin
Ośrodek nr 2, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, Lublin

WSPÓŁPRACA W RAMACH WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO:

Posiadamy bogate doświadczenie w ramach współpracy z przedsiębiorstwami. Z powodzeniem przeprowadziliśmy małe i duże przedsięwzięcia, w których zaangażowane były przedsiębiorstwa i pracownicy z firm w regionie i całej Polsce.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

Wspólne porządki w ogrodzie:
8Wspólnie z oddziałem lubelskim jednej z największych międzynarodowych firm kurierskich zorganizowaliśmy jesienne porządki w ogrodzie przy Ośrodku Fundacji. W akcję zaangażowało się kilkudziesięciu pracowników fIrmy reprezentujących wszystkie szczeble i stanowiska w strukturze organizacyjnej. Prace rozpoczęły się ok. godz. 8.00 odprawą, podziałem obowiązków i przydzieleniem narzędzi. Do zadań wolontariuszy należało: grabienie liści, sianie trawy, inne lekkie prace ogrodnicze i porządkowe. Dla wszystkich pracujących zapewnione były ciepłe napoje oraz drobny poczęstunek. Ok. godz. 13.00 prace zostały zakończone, zgromadzeni pracownicy zostali zaproszeni na obiad do ośrodka, gdzie przy wspólnej biesiadzie z pracownikami naszej Fundacji i wychowankami zapoznali się z prowadzoną przez nas działalnością.

Budowa boiska do siatkówki:
9Wspólnie z pracownikami największej firmy telekomunikacyjnej w Polsce przeprowadziliśmy budowę i remont obiektów sportowych przy jednym z ośrodków prowadzonych przez naszą Fundację. Wolontariusze przez dwa miesiące wakacji w każdą sobotę, pracowali przy budowie boiska do plażowej piłki siatkowej. Odnowili też boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz koszykówki.
Na koniec wakacji zorganizowaliśmy turniej sportowy dla drużyn złożonych z pracowników tej firmy. W tym wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, również ci pracownicy, którzy nie pomagali jako wolontariusze.

101112

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORSTWA I ZESPOŁY PRACOWNICZE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W REALIZACJĘ MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.

KONTAKT:
Marcin Czakon
marcin@fsd.lublin.pl
tel. 81 745 71 62

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl