„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejZapraszamy do wzięcia udziału w chatytatywnym konkursie dla szkół, przedszkoli i burs szkolnych "Grosze Szczęścia". Konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze w okresie trwania konkursu. Bilon będzie zbierany wśród uczniów (wychowanków), nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Zwycięzcą w konkursie będzie ta grupa, która zbierze monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka.

WięcejWraz z końcem lutego rozpoczął się nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Program edukacyjno-wychowawczy na nowy semestr przewiduje wiele atrakcji.
W tym semestrze w ramach Formacji społecznej odbędzie się cykl lekcji historycznych poświęconych wybranym królom elekcyjnym oraz najważniejszym wydarzeniom związanym z ich panowaniem. Program Formacji religijnej przewiduje udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych, a także katechezach. W czerwcu odbędzie się pielgrzymka rodzinna do Dukli, Strachocina, Miejsca Piastowego i Dębowca.

WięcejW ramach Akademii Młodzieżowej, kilka lat temu utworzono Bractwo Różańcowe – wspólnotę modlącą się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Każdego dnia, członkowie Bractwa odmawiają dziesiątek różańca w tej właśnie intencji. Obecnie we wspólnocie jest blisko 100 członków. Główne wydarzenia Bractwa Różańcowego to comiesięczne spotkania w pierwsze soboty miesiąca.

W tym czasie członkowie uczestniczą we Mszy Świętej, różańcu prowadzonym przez stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania i pozostałą młodzież Akademii oraz spotkaniu w ośrodku przy parafii św. Mikołaja. Co miesiąc modlimy się również w intencjach wszystkich darczyńców wspierających misję dobrego wychowania młodego pokolenia.

WięcejW kwietniu 2017 roku rozpoczęliśmy realizację warsztatów wyjazdowych w ramach projektu: „Szkoła Przedsiębiorczości- edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” (projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej).

Głównym tematem warsztatów jest edukacja przedsiębiorcza, dotycząca zakładania firm młodzieżowych. W czasie warsztatów uczniowie uczą się, jak założyć firmę młodzieżową oraz jak sprawnie nią zarządzać. Uczestnicy projektu sprawdzają też swoje umiejętności w praktyce. Oprócz poznawanej teorii biorą udział w Grze Inwestycyjnej, będącej symulacją funkcjonowania firm na wolnym rynku. Uczniowie muszą podejmować decyzje biznesowe, zaciągać kredyty i mądrze dysponować swoim budżetem. Oprócz tego trenują umiejętności współpracy w grupie, które będą wykorzystywane na dalszym etapie realizacji projektu. Zadaniem czternastu nowo powstałych firm młodzieżowych będzie zrealizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz swoich społeczności szkolnych. W czasie zajęć wyjazdowych uczniowie muszą więc przygotować próbne inicjatywy edukacyjne, by w późniejszym etapie działać jak najefektywniej.

WięcejW sobotę, 25 marca, grupa wolontariuszy – na co dzień pracowników hipermarketu AUCHAN w Lublinie przy al. Witosa 32a, pomagała w tworzeniu "Miasteczka Przygody", nowego pomysłu na budowanie grupy i realizację zabaw edukacyjnych w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym.
Wolontariusze wspólnie z pracownikami Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo malowali ogrodzenie, sadzili tuje oraz pracowali nad przygotowaniem infrastruktury edukacyjnej, która tworzy Miasteczko Przygody.

WięcejZapraszamy do udziału w V Otwartym Parafialnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Cele konkursu to m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników. 

Konkurs odbędzie się 12 maja 2017 roku o godz. 16.00 w dolnej sali domu parafialnego przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (ul. W. Kunickiego 128). Zgłoszenia do 05.05.2017 r.

WięcejW dniach od 16 do 26 stycznia 2017 roku wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyli w zorganizowanych feriach. W sumie, w zimowym wypoczynku uczestniczyły 83 młode osoby. Środki na ten cel były zbierane od października 2016 do stycznia 2017 podczas kwest w lubelskich sklepach.
Dzieci i młodzież z dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo przy parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie i św. Mikołaja w Lublinie w czasie ferii:

WięcejW niedzielę 26 lutego 2017 roku odbyły się spotkania podsumowujące cały semestr pracy w ośrodkach „Teatr” i „Bliźniak” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. W czasie spotkań wręczono odznaki (stopnie na drodze rozwoju oznaczające zdobycie nowych umiejętności) oraz stypendia dzieciom, które wyróżniły się dużym zaangażowaniem realizując semestralny program działań. 

Program edukacyjno-wychowawczy w semestrze zimowym 2016-2017 przewidywał wiele atrakcji. W semestrze zimowym 2016-2017 w ramach Formacji społecznej odbył się cykl lekcji historycznych poświęconych wybranym królom elekcyjnym oraz najważniejszym wydarzeniom związanym z ich panowaniem. Program Formacji religijnej przewidywał udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych, a także katechezach. W tym roku skupiliśmy się m.in. wokół zagadnienia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani oraz zbawienia jako planu Bożego wpisanego w serce człowieka. W listopadzie odbyła się pielgrzymka do Częstochowy. Jasna Góra stanowi jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe w Polsce, które szczególnego znaczenia dla Polaków nabrało podczas potopu szwedzkiego w 1655. W grudniu dzieci i młodzież uczestniczyły w roratach, a następnie w Wigilii dla całego Ośrodka.

WięcejW tym roku Akademia Młodzieżowa spędziła ferie w Rudzie Różanieckiej na Roztoczu. W Zimowej Szkole wzięło udział 50 wychowanków oraz wychowawców AM. Był to dobry moment na podsumowanie całego semestru pracy oraz okazja do zdobywania nowych umiejętności. Jak co roku, do działań Akademii zaproszono również społeczność lokalną Rudy Rożanieckiej.

Program zimowego obozu był wypełniony wieloma aktywnościami. W tym roku opiekunowie postawili ambitne cele dla stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania. Grupy teatralne przygotowały spektakl pt. „Czwarty Król”, którego premiera odbyła się w kościele parafialnym w Rudzie Różanieckiej po niedzielnej Mszy św. Grupa Telewizji AM przygotowała dwa filmy dokumentalne na temat problemów polskiej młodzieży. Wszystkie te aktywności były zaplanowane tak, aby młodzi zaangażowali się również w kontakt ze społecznością lokalną, której Akademia jest już dobrze znana.

Więcej„Perły w Koronie” to program wychowawczo-edukacyjny przygotowany z myślą o instytucjach, szkołach polskich działających za granicą, zakładający w swoich działaniach kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukację w zakresie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski. Treścią programu jest nauka budowania określonych wspólnot.

Pokazanie młodzieży celu: „zbudowanie wspólnoty Polaków” jest bardzo istotne. Młodzi ludzi, mający polskie korzenie niejednokrotnie poszukują swojej tożsamości, starają się odkryć kim tak naprawdę są. Stawianie im wyzwań, dużych idei i planów do osiągnięcia jest czynnikiem motywującym i zachęcającym ich do aktywnego działania. Podczas realizacji owego celu młodzież może odnaleźć swoje zainteresowania i predyspozycje. Jest to także możliwość do odkrywania umiejętności społecznych, odnajdywania swoich talentów, pokonywania nieśmiałości i nabywania umiejętności budowania relacji koleżeństwa i przyjaźni.