pocztowkiFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Naszą misją jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym.

W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków. Prowadzimy dwa Ośrodki wsparcia dziennego, w których dzieci rozwijają swoje talenty i pasje, przygotowując się do dorosłego życia pod okiem prawdziwych wychowawców. Założyliśmy Akademię Młodzieżową - to organizacja i program wychowawczy, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do służby Bogu i Ojczyźnie. Poprzez atrakcyjny program, zdobywanie umiejętności praktycznych oraz rozwój duchowy, młodzi ludzie przygotowują się do odpowiedzialnej i twórczej pracy w dorosłym życiu. Młodzież działająca w ramach Akademii prowadzi własną Telewizję AM oraz sieć Teatrów Młodzieżowych.

Zapewniamy również kompleksowe wsparcie procesu wychowania młodych ludzi w szkołach powszechnych ponadpodstawowych. W wielu placówkach na terenie Województwa Lubelskiego realizujemy program Korony Polskiego Wychowania, którego efektem jest wzrost motywacji do nauki oraz dyscypliny u uczniów. Poprzez warsztaty i zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach oraz w naszym Centrum Dobrego Wychowania, wspieramy edukację i rozwój młodego pokolenia. Przygotowaliśmy także specjalny program wychowawczy Perły w Koronie, który kierowany jest do polskich szkół za granicą.

Prowadzimy również liczne kursy i szkolenia kierowanie do kadry nauczycielskiej. Przygotowujemy profesjonalnych wychowawców, którzy będą potrafili sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym i z powodzeniem prowadzić swoich wychowanków do wszechstronnego rozwoju.