1
BUDUJEMY MIASTECZKO PRZYGODY
Wolontariat pracowniczy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORSTWA I ZESPOŁY PRACOWNICZE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W REALIZACJIĘ MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu obecnie w działaniu przedsiębiorców przybiera bardzo różne formy i aktywności. Jednym z możliwych działań jest wolontariat pracowniczy, który polega na zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w działalność, która zmierza do osiągnięcia celu postrzeganego przez społeczeństwo i pracowników jako ważny.

IDEA: ZAANGAŻOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW DO POMOCY PRZY RELIZACJI MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA. 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY:

1. Budowa i wzmocnienie wizerunku firmy/marki jako społecznie odpowiedzialnej.
2. Dotarcie z informacją do społeczności lokalnej, która dowie się o wsparciu i zaangażowaniu udzielonemu misji Dobrego Wychowania.
3. Przez wolontariat pracowniczy – budowa silnego i zgranego zespołu pracowników oraz wzrost identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zaangażowania przedsiębiorstw oraz zespołów pracowniczych do pomocy w realizacji programów wychowawczych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

20182117


- CZYM ZAJMUJE SIĘ FUNDACJA I JAK DZIAŁA? -

MISJA: NASZĄ MISJĄ JEST KSZTAŁTOWANIE DOBRZE WYCHOWANEGO I PRZYGOTOWANEGO DO ŻYCIA CZŁOWIEKA.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od ponad 25 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków. Prowadzimy dwa Ośrodki wsparcia dziennego, w których dzieci rozwijają swoje talenty i pasje, przygotowując się do dorosłego życia pod okiem prawdziwych wychowawców. Założyliśmy Akademię Młodzieżową - to organizacja i program wychowawczy, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do służby Bogu i Ojczyźnie.

Zapewniamy również kompleksowe wsparcie procesu wychowania młodych ludzi w szkołach powszechnych ponadpodstawowych. W wielu placówkach na terenie Województwa Lubelskiego realizujemy program Korony Polskiego Wychowania, którego efektem jest wzrost motywacji do nauki oraz dyscypliny u uczniów. Poprzez warsztaty i zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach oraz w naszym Centrum Dobrego Wychowania, wspieramy edukację i rozwój młodego pokolenia. Przygotowaliśmy także specjalny program wychowawczy Perły w Koronie, który kierowany jest do polskich szkół za granicą.

Więcej o Fundacji na stronie www.fsd.lublin.pl

1615129

 

- BUDOWA MIASTECZKA PRZYGODY -

10Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo o 1992 roku prowadzi Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym pod Lublinem. Ośrodek jest miejscem wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży, szkolenia instruktorów, organizacji licznych programów młodzieżowych i specjalistycznych warsztatów edukacyjnych. Nasz wysiłek koncentrujemy wokół realizacji ciekawych metod nauki (warsztaty, zielone szkoły, projekty edukacyjne), będących atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji. Wykorzystując różnorodne pomoce oraz autorskie programy, staramy się aktywizować dzieci i młodzież, pomagać im odkrywać swoje talenty i rozwijać różnorodne zainteresowania. Co roku Centrum Dobrego Wychowania przyjmuje, w różnego typu programach, warsztatach i zajęciach, blisko 4000 dzieci i młodzieży. W 2017 roku planujemy wybudować w obrębie Centrum tzw. Miasteczko Przygody, dzięki któremu będziemy mogli skutecznie realizować warsztaty budujące integrację zespołu oraz realizować zajęcia oparte na metodach pedagogiki przygody.

Planowane Miasteczko Przygody składa się z:2

1. Leśny Labirynt
2. Obozowisko
3. Zielony plac zabaw
4. Gry terenowe

Prace do wykonania:

• prace ziemne (niwelowanie terenu, układanie krawężników i wysypanie ścieżek ze żwiru)
• drobne prace budowalne (budowa drewnianej altanki oraz obozowiska)
• prace ogrodnicze (pielęgnacja rośli, nowe nasadzenia)
• lekkie prace porządkowe i fizyczne.

3546

 
- PRZYKŁADOWY PROGRAM AKCJI WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO -

11Budowę Miasteczka Przygody planujemy zrealizować w okresie kwiecień-maj 2017. Pod koniec maja planujemy oficjalnie otworzyć i rozpocząć działalność Miasteczka Przygody. Akcja wolontariatu pracowniczego odbywać się będzie w okresie kwiecień-maj 2017r.


Narzędzia do pracy
: Centrum Dobrego Wychowania zapewni wszelkie potrzebne do wykonania planowanych prac narzędzia.

Materiały: Dysponujemy większą częścią materiałów potrzebnych do budowy Miasteczka. Brakuje jeszcze drewna oraz żwiru, na które poszukujemy sponsorów. Jeżeli to możliwe, to prosimy również o sponsorowanie brakującej części materiałów potrzebnych do budowy.
Ilość wolontariuszy: 10-20 osób
Miejsce: Centrum Dobrego Wychowania, Motycz Leśny 51
Plan dnia: SOBOTA

8:30 - zbiórka, oprowadzenie po terenie Ośrodka, podział zadań do wykonania
9.00 – wspólna budowa Miasteczka Przygody
10.00 – przerwa (kawa, ciastko)
10.30 – dalsza część prac wolontariackich
13.00 – koniec prac
13.30 – obiad (wspólny grill)
15.00 – zakończenie akcji

Centrum Dobrego Wychowania posiada dobrze wyposażone i w pełni funkcjonalne zaplecze sportowe i rekreacyjne. Zachęcamy, żeby akcje wolontariatu pracowniczego zorganizować wspólnie z rodzinami pracowników. Dzieci i rodziny pracowników mogą miło spędzić czas, podczas trwania akcji wolontariatu pracowniczego. Możemy również zorganizować specjalne animacje i zabawy dla dzieci.

Strona internetowa Centrum Dobrego Wychowania: http://cdw.edu.pl/


- WOLONTARIAT PRACOWNICZY W MINIONYCH LATACH -

Posiadamy bogate doświadczenie w ramach współpracy z przedsiębiorstwami. Z powodzeniem przeprowadziliśmy małe i duże przedsięwzięcia, w których zaangażowane były przedsiębiorstwa i pracownicy z firm w regionie oraz całej Polsce.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

Wspólne porządki w ogrodzie:
13Wspólnie z oddziałem lubelskim jednej z największych międzynarodowych firm kurierskich zorganizowaliśmy jesienne porządki w ogrodzie przy Ośrodku Fundacji. W akcję zaangażowało się kilkudziesięciu pracowników formy reprezentujących wszystkie szczeble i stanowiska w strukturze organizacyjnej. Prace rozpoczęły się ok. godz. 8.00 odprawą, podziałem obowiązków i przydzieleniem narzędzi. Do zadań wolontariuszy należało: grabienie liści, sianie trawy, inne lekkie prace 14ogrodnicze i porządkowe. Dla wszystkich pracujących zapewnione były ciepłe napoje oraz drobny poczęstunek. Ok. godz. 13.00 prace zostały zakończone, zgromadzeni pracownicy zostali zaproszeni na obiad do ośrodka, gdzie przy wspólnej biesiadzie z pracownikami naszej Fundacji i wychowankami zapoznali się z prowadzoną przez nas działalnością.

Budowa boiska do siatkówki:
7Wspólnie z pracownikami największej firmy telekomunikacyjnej w Polsce przeprowadziliśmy budowę i remont obiektów sportowych przy jednym z ośrodków prowadzonych przez naszą Fundację. Wolontariusze przez dwa miesiące wakacji w8 każdą sobotę, pracowali przy budowie boiska do plażowej piłki siatkowej. Odnowili też boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz koszykówki.
Na koniec wakacji zorganizowaliśmy turniej sportowy dla drużyn złożonych z pracowników tej firmy. W tym wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, również ci pracownicy, którzy nie pomagali jako wolontariusze.

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORSTWA I ZESPOŁY PRACOWNICZE DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W REALIZACJĘ MISJI DOBREGO WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.

KONTAKT:
Marcin Czakon
marcin@fsd.lublin.pl
tel. 81 745 71 62

FSD kolor beztlaFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl