„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejRozpoczął się nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Program edukacyjno-wychowawczy na nowy semestr przewiduje wiele atrakcji.

Formacja społeczna będzie poświęcona wybranym zagadnieniom II wojny światowej. W pierwszym semestrze podczas cyklu lekcji historycznych skupimy się wokół tematu Kampanii Wrześniowej oraz zapoznamy wychowanków ze strukturami i działalnością Polskiego Państwa Podziemnego. Ponadto dzieci wybiorą się do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a także zobaczą rekonstrukcję Bitwy pod Kockiem. Tematyka II wojny światowej będzie kontynuowana również w drugim semestrze – zgłębimy wówczas wiedzę o Powstaniu Warszawskim, poznamy sylwetki wybranych Żołnierzy Wyklętych, odbędą się gry historyczne, a zwieńczeniem programu będzie wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Program Formacji religijnej przewiduje udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych i dyskusyjnych, a także katechezach poświęconych roli, jaką odgrywa Maryja i Święci w zbawieniu. W grudniu dzieci i młodzież będą uczestniczyć także w roratach, a następnie w Wigilii dla całego Ośrodka.

Więcej

25 czerwca 2017 roku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Końskowoli zorganizowany został „Rodzinny Festiwal Teatralny”. Festiwal został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wzięły w nim udział 3 teatry amatorskie: Teatr Akademii z Końskowoli, Bychawy i Lublina wystawiając przedstawienie pt. „Sąd Ostateczny” i „Niesłuszne Oskarżenie”.
W przygotowanie festiwalu zaangażowane zostały rodziny objęte projektem. Rodziny wraz  z młodzieżą w trakcie przygotowań odbyły 3 spotkania organizacyjne, na których rozdzielono zakres obowiązków. Część zajęła się przygotowaniem Festiwalu (organizacją scenografii, rekwizytów, kostiumów, muzyki, oświetlenia oraz poczęstunkiem, zaś oddelegowany zespół kilku rodziców i młodzieży był odpowiedzialny za dokumentację filmową. Efektem tego działania jest reportaż z wydarzenia. Jego premiera będzie miała miejsce 23 września o godz. 16 w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym.

WięcejPrzejechał na rowerze ponad 2000 km w dwa tygodnie. Zdobył najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. Wszystko po to, by wesprzeć wychowanków świetlic prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Radek Malinowski, na co dzień wychowawca w jednej ze świetlic Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, zdobył Dach Europy, aby promować zbiórkę prowadzoną przez fundację. Środki zbierane do Funduszu św. Brata Alberta przeznaczane są na codzienne funkcjonowanie fundacyjnych placówek. Właśnie ten święty był patronem wyprawy na Mont Blanc. Św. Brat Albert poświęcił swoje życie i talenty na rzecz pomocy ubogim i potrzebującym, a często też odrzuconym. Tym samym swoim życiem pokazał, że warto „być dobrym jak chleb”.

WięcejW dniach 21.08-01.09.2017 r. w Centrum Dobrego Wychowania prowadzonym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie, podzielonym na dwa turnusy, wzięła udział młodzież z dwóch szkół polonijnych - 30 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa) oraz 30 uczniów z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils (Łotwa).

W ramach 5-dniowego pobytu młodzież działała w firmach młodzieżowych przygotowując wydarzenie finałowe- prezentacje teatralne, medialne, naukowe oraz animacyjne związane z historią i kulturą polską. Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Fundację miały na celu kształcenie młodych liderów biorących udział w systemowym programie edukacyjno-wychowawczym Korona Polskiego Wychowania. Na początku szkolenia uczestnicy szczegółowo zapoznali się z programem pobytu oraz podzielili się zadaniami. Żeby zrealizować zadania na wysokim poziomie uczestnicy zostali podzieleni na grupy – firmy młodzieżowe: animacyjną, medialną, teatralną i naukową.

WięcejLublin, 2017-09-01

Zamawiający:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9 20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31, e-mail: biuro@fsd.lublin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ogłasza wszczęcie postępowania o zlecenie usługi w projekcie pn. „Dobre wychowanie – wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i pieczy zastępczej w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie” nr RPLU.11.02.00-06-0019/16.

WięcejW semestrze letnim 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Przedsiębiorczości - edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”, ”. Blisko 350 uczniów i 14 nauczycieli wzięło udział w warsztatach wyjazdowych w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k.Lublina. Ewaluacja pierwszego semestru działań programu pokazała, że prezentowane formy zajęć są dla młodzieży atrakcyjne, a przy tym niezwykle kształcące.

Młodzież przyznała, że zaproponowana metoda firmy młodzieżowej pozwoliła na lepszą organizację pracy, planowanie i podział zadań oraz zwiększyła motywację do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Udział w warsztatach przyczynił się do zwiększenia wiedzy młodzieży w zakresie edukacji ekonomiczniej. Uczniowie wykazują większe chęci wobec zakładania i prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz dodają, że dzięki udziałowi w projekcie bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami.

WięcejProgram Korona Polskiego Wychowania (KPW) jest z powodzeniem realizowany od roku 2012 na terenie województwa lubelskiego. Realizację programu rozpoczęło wówczas 2 szkoły: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, w których 8 wychowawców wraz ze swoimi klasami podjęło wyzwanie utworzenia firm młodzieżowych. Przez lata program zwiększał swój zasięg. W roku szkolnym 2016/2017 realizowało go już blisko 70 klas z 13 szkół. Przez 5 lat zostało wręczonych 346 Pereł do KPW- certyfikatów potwierdzających poprawną realizację programu w semestrach oraz wręczono 10 nagród Korona Polskiego Wychowania dla szkół, które po raz pierwszy wdrożyły 2- letni cykl programu. 5 lat działalności pozwoliło na dokładną analizę podejmowanych działań oraz poprawę proponowanych klasom i nauczycielom metod edukacyjno- wychowawczych.

WięcejOd początku 2017 roku ruszyła ogólnopolska Charytatywna Fantowa Loteria Ślubna organizowana przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Ideą loterii jest sprzedaż losów - zdrapek jako upominków dla gości na weselu. Przyszłe młode pary mogą zamówić losy dla swoich gości weselnych. Każdy los to szansa na zdobycie atrakcyjnej nagrody. Główną wygraną jest najnowszy smartfon firmy Samsung.

WięcejZrealizowaliśmy nasz projekt z rówieśnikami z innych krajów ponieważ jego temat jest związany z naszymi zainteresowaniami, którym poświęcamy się w wolnym czasie.

WięcejLetnia Szkoła Dobrego Wychowania to już tradycyjny wyjazd naszych najmłodszych wychowanków na wakacyjny odpoczynek. Wychowawcy przygotowują się do tego 12-dniowego wyjazdu przez długi czas, aby wakacje były atrakcyjne, edukujące i bezpieczne.

Tematem przewodnim wypoczynku było odkrywanie otaczającego nas świata. Podczas rozpoczęcia obozu, grupa chłopców zaprezentowała się w kostiumach wędrowców, co zwiastowało wiele przygód na łonie natury, a dziewczynki przedstawiły swoje trzy wakacyjne cele: zdobyć odznaki kuchmistrzyni, małej reporterki i kwiaciarki. Czas spędzony w Libuszy i okolicach był pełen atrakcji, dziewczynki uczyły się sadzić kwiaty, przygotowywać przetwory na zimę oraz zbierały informacje o zwyczajach i tradycjach od lokalnej społeczności.