sdwCzym jest Skarbiec Dobrego Wychowania? 
Skarbiec Dobrego Wychowania to fundusz wspierający działania młodzieży, która przez realizację programu wychowawczego, rozwija swoje pasje i zainteresowania, aby w przyszłości służyć naszej Ojczyźnie. Stypendium z funduszy przyznawane jest wychowankom Akademii Młodzieżowej. Dzięki środkom finansowym zgromadzonym w Skarbcu możemy organizować liczne zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla naszych wychowanków oraz nagradzać najlepszych z nich comiesięcznymi stypendiami.

DSC 0058P2050044P2000063

Czym jest Akademia Młodzieżowa?
Akademia Młodzieżowa to program realizowany w 6 ośrodkach na terenie Lubelszczyzny, za cel stawia on sobie przygotowanie młodzieży do pracy na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszej Ojczyzny, Polski. Program oparty jest na trzech wartościach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Kto otrzymuje wsparcie ze Skarbca?
Stypendia otrzymuje młodzież w wieku 15-19 lat realizująca program Akademii Młodzieżowej, wykazująca się dużą aktywnością i zaangażowaniem, wysokimi wynikami w nauce oraz wzorową postawą moralną tzn. kierowaniem się wartościami Bóg, Honor, Ojczyzna w każdym aspekcie życia młodego człowieka.

Kto tworzy Skarbiec Dobrego Wychowania?
Skarbiec Dobrego Wychowania tworzą wszyscy, dla których ważna jest idea dobrego wychowania młodzieży, przygotowania młodych ludzi do służby naszej Ojczyźnie i społeczeństwu. Skarbiec budują ludzie, którzy wiedzą, że dobrze wychowany młody człowiek, rzetelny pracownik, uczciwy przedsiębiorca, dobry obywatel, kochający rodzic to jedyna droga do zbudowania wspólnego, wielkiego dzieła, którym jest Polska.

Jak można włączyć się w budowę Skarbca Dobrego Wychowania?
Fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania budowany jest dzięki wpłatom osób indywidualnych. Stypendium dla jednej osoby wynosi 50 zł miesięcznie. Przyznawane jest na okres jednego roku za znaczące wyniki w nauce. Najlepszą formą włączenia się w budowę Skarbca jest zadeklarowanie stałej, comiesięcznej wpłaty określonej sumy, np. 35 zł, która pokryje część wypłacanego w danym miesiącu stypendium. Można również ufundować stypendium w całości dla jednego wychowanka, wpłacając 250 zł.

P2070117pielgrzymka różaĹcowaP2080938

Każdy, kto wspiera Skarbiec Dobrego Wychowania, przyczynia się do krzewienia idei dobrego wychowania młodego pokolenia Polaków. Ludzi silnej wiary, świadomych patriotów i obywateli, sprawnych w działaniu społecznym i gospodarczym. Młode pokolenie to nadzieja na zbudowanie wielkiego dzieła, którym jest Polska.

Najcenniejszym, wsparciem naszej misji są regularne, comiesięczne wpłaty, które pozwalają nam systematycznie objąć naszym programem coraz większą grupę młodzieży.
Prosimy o wpłatę na fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

64 2490 0005 0000 4600 4352 0652

lub przelewem elektronicznym klikając poniżej:

Przekaz darowizne sdw

STUDENCI O AKADEMII:
Asia o Akademii: „Akademia jest dla mnie czymś naprawdę ważnym. Jest dla mnie miejscem, w którym czuję się dobrze, są tu świetni ludzie, każdemu można zaufać i z każdym dobrze się dogaduję. Dzięki Akademii zyskałam pewność siebie i mogę rozwijać swoją pasję, czyli teatr. W Akademii cenię sobie najbardziej rodzinną atmosferę, to że na każdego można liczyć i że każdy jest dla siebie przyjacielem.”

Ola o Akademii: „Akademia jest dla mnie miejscem, w którym mogę się spotkać z przyjaciółmi poza szkołą. Możemy razem rozwijać swoje pasje i integrować się ze sobą. Miło spędzam tu czas. Poprzez teatr mogę lepiej poznać innych.”

Michał o Akademii: „Dzięki Akademii Młodzieżowej jestem człowiekiem silnej wiary. Akademia to dla mnie drugi dom. Lubię tu przychodzić bo są tu wspaniali ludzie i ciepła atmosfera.

Odwiedź stronę Skarbca Dobrego Wychowania
przycisk sdw