Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2022:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2022 roku
2. Sprawozdanie finansowe FSD w 2022 roku
3. Bilans 2022
4. Informacja dodatkowa
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2021:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2021 roku
2. Sprawozdanie finansowe FSD w 2021 roku
3. Bilans 2021
4. Informacja dodatkowa
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2020:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2020 roku
2. Sprawozdanie finansowe FSD w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2019:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2019 roku
2. Sprawozdanie finansowe FSD za 2019 rok
3. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2018:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2018 roku

2. Bilans 2018
3. Rachunek wyników 2018
4. Informacja dodatkowa
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2017:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2017 roku

2. Bilans 2017
3. Rachunek wyników 2017
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2016:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2016 roku

2. Bilans 2016
3. Rachunek wyników 2016
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2015:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2015 roku
2. Bilans 2015
3. Rachunek wyników 2015
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2014:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2014 roku
2. Bilans 2014
3. Rachunek wyników 2014
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2013:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2013 roku
2. Bilans 2013
3. Rachunek wyników 2013
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2012:
1. Sprawozdanie z działalności FSD w 2012 roku
2. Bilans 2012
3. Rachunek wyników 2012
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2011:
1. Sprawozdanie merytoryczne 2011 MEN
2. Sprawozdanie merytoryczne 2011 OPP
3. Bilans 2011
4. Rachunek wyników 2011
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011
6. Informacja dodatkowa 2011

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2010:
-Sprawozdanie merytoryczne
-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2010
-Bilans 2010
-Rachunek wyników 2010
-Informacja dodatkowa 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2009:
-Sprawozdanie merytoryczne
-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2009
-Bilans 2009
-Rachunek wyników 2009
-Informacja dodatkowa 2009