Św Józef z Dzieciątkiem Jezus strona 1Guido Reni (1575-1642) Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus to dewocyjny obraz o wymiarach 88 x 72 cm, namalowany olejem na płótnie krótko przed 1640 rokiem. Obraz przedstawia Świętego Józefa trzymającego w ramionach Dzieciątko Jezus bawiące się jabłkiem. W ewangelii św. Józef przedstawiany jest, jako człowiek mądry i spra- wiedliwy, pracując, jako stolarz, uczy, edukuje i otacza opieką Jezusa. Na obrazie jest to szczególnie uwidocznione, gdyż św. Józef z ogromną czułością obejmuje dziecko, wyrażając w ten sposób zarówno ojcowską miłość, jak również postawę uwielbienia dla Dzieciątka Bożego. Przedstawienie św. Józefa, jako starca, może wskazywać na jego odpowiedzialność i wyrażać boskie ojcostwo Chrystusa. jabłko
Na obrazie Guido Reniego najciekawszym detalem ikonograficznym jest jabłko, które Jezus trzyma obok brody starca. To właśnie symboliczny owoc drze- wa w Ogrodzie Eden, który został wzięty bez pozwolenia przez Adama i Ewę, powodując ich upadek. Obecność tego symbolu w rękach Dziecka odnosi się do Jego odkupieńczej misji - przyszedł na świat, aby przebaczyć ludziom grzech pierworodny i rozpocząć nową erę zbawienia. Postać Dziecka ukazuje pulchną sylwetkę, co nadaje mu wymiar bardziej ludzki niż boski, charakterystyczny dla estetyki barokowej. Ten piękny obraz można obejrzeć w Muzeum Sztuk Pięknych w Houston.