glowne 1 5

Numer KRS: 0000094228

Kto może przekazać 1,5% podatku?

  • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • Podatnik osiągający dochody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wymienionych w art. 30b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak przekazać 1,5% podatku?
Aby przekazać 1,5% podatku Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38).

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku podatkowym, we właściwych rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, należy wpisać:

Numer KRS: 0000094228

Wnioskowana kwota: nie może ona być większa niż 1% wyliczonego wcześniej podatku, który mamy do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). O tę kwotę zmniejszy się kwota przekazana Urzędowi Skarbowemu.


Wzory wypełnienia pitów:
formularz 1 5 procent

Dziękujemy za pomoc!