Magnesy z krolami LokietekWładysław I Łokietek
(1306-1333)
Niezłomny

Mimo niewielkiego wzrostu (mierzył ok. 130-140 cm) Władysław Łokietek był bardzo ambitny. Urodził się w Polsce podzielonej. Niewielu było takich, którzy mieli odwagę myśleć o zjednoczeniu wszystkich dzielnic kraju. Jednak Władysław niezłomnie dążył do osiągnięcia zamierzonego celu. Pierwsze próby terenów zakończyły się fiaskiem i Łokietek musiał opuścić kraj. Z sukcesem zaczął podporządkowywać sobie ziemie polskie dopiero po 1305 r. Niemałe problemy miał z podporządkowaniem Krakowa, w którym niemieccy mieszczanie stawili opór nowemu władcy obawiając się utraty przywilejów. Łokietek postanowił raz na zawsze pozbyć się Niemców z Krakowa i wszystkich, którzy nie potrafili powiedzieć polskich słów takich jak: soczewica, koło, młyn pozbawiał życia. W ten sposób Kraków szybko został oczyszczony z obcych wpływów. W 1320 r. Władysław Łokietek otrzymał upragniony tytuł króla Polski.

Ofiaruj 50 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Magnesy z apostołami przycisk

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.