ZAŚLUBINY MARII

obraz_zaslubiny_Marii
Rafael Santi (1483-1520)
Rok powstania: 1504
Lokalizacja: Mediolan
Pinacoteca di Brera

„Zaślubiny Marii” to młodzieńczy obraz Rafaela Santi z Urbino (malarz malując go miał 21 lat) z 1504 roku. Jest to obraz olejny 170 x 118cm przeznaczony do kaplicy Albizzinich w kościele San Francesco w Città del Castello, obecnie znajduje się w zbiorach mediolańskiej Pinacoteca di Brera.

Obraz ukazuje ceremonię zaślubin młodej Marii ze świętym Józefem. Orszak Marii tworzy pięć kobiet w strojach odpowiadających modzie renesansowej o delikatnych rysach twarzy i pełnych wdzięku pozach. Józef ukazany jest z drugiej strony obrazu, jako jedyny mężczyzna, który trzyma w ręku ukwieconą gałązkę. Obok niego widzimy postać młodzieńca, który przełamuje na kolanie patyk. Jest to często spotykany motyw w ikonografii zaślubin Marii. Symbolizuje on odrzuconych przez Marię konkurentów, na korzyść Józefa, któremu gałązka zakwitla. Szczegóły zaślubin Marii znamy ze starożytnych podań oraz objawień Marii z Agreda, św. Brygidy i Katarzyny Emmerich. Według nich Maria miała 14 lat, kiedy kapłan w świątyni jerozolimskiej pobłogosławił jej małżeństwo z Józefem. Rafael umieścił w tle świątynię żydowską, która tak naprawdę jest symbolem budowli idealnej i naśladującej architekturę antyczną.

Malarz w mistrzowski i zgodny z ideałami renesansowymi sposób zastosował perspektywę zbieżną, rozplanował symetrycznie i harmonijnie postaci i barwy. Stworzył kompozycję statyczną i zamkniętą poddaną sztywnym rygorom. Na pierwszym planie obrazu Rafael namalował łącznie 12 postaci, co wskazuje na przemyślane działanie i odzwierciedla matematyczną harmonię.

Kompozycja obrazu nawiązuje do fresku Perugina „Przekazanie kluczy świętemu Piotrowi” z 1482 roku znajdującego się w Kaplicy Sykstyńskiej, a kształt świątyni w tle do innego wybitnego dzieła renesansu Tempietta Bramantego.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne