ŚWIĘTY JAKUB WIĘKSZY

Magnesy z apostoami Jakub w
Guido Reni,
Data powstania: 1636-1638,
Lokalizacja: Houston,
Muzeum of fine Arts,
133 cm x 98,7 cm, olej na płótnie

Św. Jakub Większy, zwany Starszym, był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jana Ewangelisty. Urodził się w Betsaidzie. Był rybakiem i jednym z najbliższych Jezusowi apostołów. Towarzyszył Mu podczas wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor i w modlitwie w Ogrójcu. Przyjmuje się, że nauczał na terenie Hiszpanii. Zmarł w Judei w 43 lub 44 r.
Św. Jakub Większy jest patronem pielgrzymów, aptekarzy, dekarzy, żebraków. Jego szczególny kult występuje w Hiszpanii i Portugali. Jego wspomnienie obchodzimy 25 lipca.
Na płótnie widzimy pogrążonego w modlitwie apostoła z twarzą zwróconą ku niebu, skąd bije blask. Ubrany jest w tradycyjne, luźne szaty. Poza sporych rozmiarów laską, brak innych atrybutów tak charakterystycznych dla tego apostoła.

Ofiaruj 50 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Magnesy z apostołami przycisk

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.