2023 11 28 3 zjazd edukacyjny AASW dniach 24 -25 listopada w ramach realizacji Modułu I – Edukacja Seniorzy z dwóch grup Akademii Aktywnego Seniora uczestniczyli w zjeździe edukacyjnym w Motyczu Leśnym. Na zakończenie projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2023 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów” odbył się trzeci zjazd edukacyjny. Podczas tego zjazdu brali udział warsztatach szkoleniowych związanymi z zagadnieniami dotyczącymi: dlaczego warto starzec się aktywnie, jak pomóc młodszym przygotować się do starości, jak ważne są tradycje świąteczne w rodzinie wielopokoleniowej.

Seniorzy rozwijając swoje zdolności aktywnie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i plastycznych. W pierwszej grupie wspólnie wypiekali pierniki. Druga grupa tworzyła skrzaty bożonarodzeniowe. W ramach wizyty studyjnej uczestników odwiedziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Radawczyka. Podczas tego spotkania zaprezentowane zostały tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w lubelskiej kuchni. Uczestnicy chętnie wymieniali się przepisami. W ramach zjazdu uczestnicy odbyli również spotkanie z Małgorzatą Zmysłowską, która jest Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Miasta Lublin. Rada Seniorów jest ważnym partnerem dla samorządu, prężnie uczestniczącym w życiu publicznym miasta i dobrze zorientowanym w sprawach lubelskich seniorów. Elementem integracyjnym tej wizyty była andrzejkowa zabawa taneczna. Ostatni zjazd edukacyjny był zakończeniem tegorocznych działań projektu Akademii Aktywnego Seniora. Podsumowano wszystkie działania projektowe oraz przygotowano plany na przyszłość działania dwóch grup Seniorów.

2022 06 15 logo aktywni ministerstwo

Projekt „Akademia Aktywnego Seniora 2023 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów” realizowany jest w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 – Edycja 2022 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.