2022 07 04 akademia seniora 2022Trwają działania projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”, który realizowany jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Modułu I realizowanej w projekcie Akademii Aktywnego Seniora uczestnicy wyjeżdżają na dwudniowe zjazdy edukacyjne. Pierwszy zjazd odbył się w dniach 24 i 25 czerwca 2022r. Piątek spędziliśmy w Motyczu Leśnym, gdzie uczestnicy projektu brali udział w warsztatach szkoleniowych. W czasie warsztatów Seniorzy kształcili się w sztuce medialnej m.in. zapoznając się z obsługą aparatu fotograficznego i kamery. Dowiedzieli się jak tworzyć magazyn telewizyjny oraz co jest ważne w pracy redaktora. Uczestnicy podzielni byli na mniejsze grupy: scenarzyści, redaktorzy, operatorzy, kierownicy planu. W czasie warsztatów ćwiczono pisanie scenariuszy magazynu, występowanie przed kamerą, przeprowadzanie wywiadu, kadrowania i nagrywanie krótkich reportaży. Dzięki tym warsztatom seniorzy mogli rozpocząć tegoroczne działania związane z Telewizją projektową - TeleSenior.
Drugi dzień zjazdu edukacyjnego spędziliśmy w Kodniu i Kostomłotach. Poznaliśmy tam historie Sanktuariów. W Kostomłotach uczestniczyliśmy w ciekawym spotkaniu z Klubem Seniora.

2022 06 15 logo aktywni ministerstwo

Projekt „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów” realizowany jest w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 – Edycja 2022 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.