02 02 FP Basic 02

2022 07 04 ogrody amFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje w okresie od 01.06.2022r do 31.10.2022r w dwóch placówkach wsparcia dziennego projekt pt: „Społeczne Ogrody Edukacyjne – program redukcji skutków pandemii wśród dzieci i młodzieży”. Projekt polega na stworzeniu i prowadzeniu przez społeczności placówek ogrodów, w dwóch łatwych do aranżacji formach: ogrodu skrzyniowego (na zewnątrz) i ogrodu wertykalnego (w środku). Dzięki zastosowaniu drewnianych skrzyń oraz systemu pionowego mocowania roślin ogrody nie zajmują wiele miejsca i w bardzo estetyczny sposób upiększają dzielnice, jednocześnie tworząc miejsca bezpiecznych interakcji społecznych w środowiskach placówek.

W ramach działań projektowych odbyły się już otwarte spotkania dla społeczności placówek. W czasie tych spotkań wspólnie planowaliśmy wygląd naszych ogrodów i rodzaje zasadzeń.
Odbyły się również zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców, w ramach których tworzyliśmy konstrukcje ogrodu wertykalnego oraz drewnianych skrzyń do zasadzeń, umieściliśmy skrzynie w ogrodzie, zasadziliśmy kwiaty, zioła i warzywa. Wspólne działania były okazją do budowania pozytywnych relacji, miłych spotkań i doświadczenia sukcesu całej społeczności.

Projekt jest finansowany w ramach Programu2022 07 04 logotypy projekt ogrody
„Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.