grafika nowa onlineFE POWER poziom pl 1 rgb 1Rekrutacja na II turę Praktycznego Kursu Kompetencji Społecznych trwa nadal! Zmieniamy tylko formę i zapraszamy Was na kurs on-line! Więcej szczegółów wkrótce. Zwiększ swoje szanse na rynku pracy! Zdobądź certyfikat i doświadczenie!

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i Centrum Dobrego Wychowania zaprasza młode osoby mieszkające w województwie lubelskim na bezpłatny Kurs Kompetencji Społecznych, umiejętności trenerskich i pracy z grupą! „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej”

Program współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Jeśli:

 • Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy
 • Chcesz zdobyć kompetencje społeczne, potwierdzone certyfikatem
 • Chcesz pracować z ludźmi i zdobyć cenne, praktyczne doświadczenie

Zgłoś się do projektu! (ilość miejsc ograniczona)

Szkolenie mocno inspiruje młodego człowieka do rozwoju, otwiera możliwości sprawdzenia się, uczy jak budować relacje, inspirować, a nie narzucać się. To również szansa na poznanie osób, które z pasją podchodzą do inspirowania rozwoju innych, a zwłaszcza ludzi młodych. Środowisko to jest również swoistą grupą wsparcia, przestrzenią do wymiany doświadczeń.

Co zyskasz?

 • rozwiniesz w praktyczny sposób, tak ważne dziś na rynku pracy kompetencje społeczne (współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wypracowywanie kompromisów, radzenie sobie z konfliktami, zarządzanie grupą itp.)
 • otrzymasz Certyfikat Kompetencji Społecznych wg ESCO
 • poznasz efektywne narzędzia i metody pracy z grupą
 • bezpłatną konsultację poziomu swoich kompetencji społecznych
 • cenne doświadczenie (64 godziny szkolenia i 36 godzin wolontariatu w organizacjach społecznych)
 • udział w ciekawych projektach edukacyjnych
 • nauczysz się prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
 • możliwość zatrudnienia w Centrum Dobrego Wychowania

Fundacja i Centrum Dobrego Wychowania posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, inicjatyw społecznych i lokalnych oraz we wspieraniu osób młodych w zakresie aktywizacji prospołecznej i przedsiębiorczej.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

Udział w projekcie kończy się uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Społecznych wg ustanowionych wspólnych europejskich zasad i działań weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych. Dzięki szkoleniu będziesz mógł łatwiej sterować własną karierą zawodową, gdyż pracodawcy coraz częściej formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Udział jest całkowicie BEZPŁATNY.

Warunek konieczny dla wszystkich uczestników:

 • wiek od 15 do 29 r.ż.
 • miejsce zamieszkania województwo lubelskie

Dodatkowo (któreś z poniższych):

1) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
2) osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (np. uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym) lub
3) osoby w szczególnie trudnej sytuacji, w tym m.in.:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

- matki opuszczające pieczę
- wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
- wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych
- wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych
- wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich
- matki przebywające w domach samotnej matki

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie wydrukuj i wypełnij poniższe dokumenty, a następnie prześlij wypełnione i zeskanowane (wystarczą zdjęcia) dokumenty na adres mailowy: adrianna.lalak@cdw.edu.pl

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu (pobierz)
 2. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych) (pobierz)
 3. Kwestionariusz Samooceny (pobierz)
 4. Oświadczenie o trudnej sytuacji (pobierz). 

W razie pytań prosimy o kontakt z Adrianną Lalak-Włosek:

e-mail: adrianna.lalak@cdw.edu.pl

Tel.: 781-834-388