„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejWraz z rozpoczęciem kolejnego roku została oficjalnie ogłoszona lista stypendystów na semestr zimowy 2017/2018. Tym razem comiesięczne stypendium zostało przyznane 11 osobom.
Jak co semestr, w ramach funduszu stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania, uczestnikom programu Akademia Młodzieżowa przyznano semestralne stypendium wypłacane każdego miesiąca. Takie wyróżnienie przyznaje Komisja Stypendialna. Aby je otrzymać należy spełnić kilka warunków, przede wszystkim zaangażować się w realizację programu Akademii Młodzieżowej, zarówno formacji religijnej jak i działań społecznych; prowadzić nienagannie moralne życie oraz dbać o rozwój swoich umiejętności.

WięcejDnia 01 października 2017 r. Ośrodek nr 1 „Teatr” wybrał się na wycieczkę do Woli Gułowskiej oraz Kocka, gdzie odbyły się obchody 78 rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W ten uroczysty sposób rozpoczęliśmy realizację programu Formacji społecznej.

Przed wyjazdem odbyły się w naszych grupach pierwsze lekcje historyczne wprowadzające nas w tematykę II wojny światowej. Poznaliśmy przyczyny jej wybuchu, najważniejsze bitwy kampanii wrześniowej oraz obejrzeliśmy film będący rekonstrukcją jednej z wybranych bitew – bitwy pod Wizną nazywanej często polskimi Termopilami.

WięcejDnia 23 września 2017 r. młodzież Akademii Młodzieżowej obchodziła święto patronalne upamiętniające św. Stanisław Kostkę. Uroczystość rozpoczęła pielgrzymka różańcowa do kościoła Matki Bożej Anielskiej w Motyczu. Tam odprawiona została Msza Święta, podczas której piątka stypendystów, a zarazem absolwentów AM, złożyła ślubowanie wierności ideałom: Bóg, Honor, Ojczyzna.
W czasie uroczystej mszy, której przewodniczył ks. dr Andrzej Krasowski, homilię wygłosił ks. prof. Adam Rybicki. Studenci Akademii Młodzieżowej, Sylwia, Maja, Agnieszka, Ola i Rafał złożyli uroczyste ślubowanie wierności ideałom, przyrzekając, że w dorosłym życiu będą kierowali się wartościami: Bóg, Honor i Ojczyzna.

WięcejW sierpniu i wrześniu bieżącego roku, w siedzibie Stowarzyszenia Wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo odbywały się warsztaty dla rodzin pt. „Aktywni w rodzinie”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „Centrum Dla Rodziny”. 

WięcejRozpoczął się nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Program edukacyjno-wychowawczy na nowy semestr przewiduje wiele atrakcji.

Formacja społeczna będzie poświęcona wybranym zagadnieniom II wojny światowej. W pierwszym semestrze podczas cyklu lekcji historycznych skupimy się wokół tematu Kampanii Wrześniowej oraz zapoznamy wychowanków ze strukturami i działalnością Polskiego Państwa Podziemnego. Ponadto dzieci wybiorą się do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a także zobaczą rekonstrukcję Bitwy pod Kockiem. Tematyka II wojny światowej będzie kontynuowana również w drugim semestrze – zgłębimy wówczas wiedzę o Powstaniu Warszawskim, poznamy sylwetki wybranych Żołnierzy Wyklętych, odbędą się gry historyczne, a zwieńczeniem programu będzie wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Program Formacji religijnej przewiduje udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych i dyskusyjnych, a także katechezach poświęconych roli, jaką odgrywa Maryja i Święci w zbawieniu. W grudniu dzieci i młodzież będą uczestniczyć także w roratach, a następnie w Wigilii dla całego Ośrodka.

WięcejPrzejechał na rowerze ponad 2000 km w dwa tygodnie. Zdobył najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. Wszystko po to, by wesprzeć wychowanków świetlic prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Radek Malinowski, na co dzień wychowawca w jednej ze świetlic Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, zdobył Dach Europy, aby promować zbiórkę prowadzoną przez fundację. Środki zbierane do Funduszu św. Brata Alberta przeznaczane są na codzienne funkcjonowanie fundacyjnych placówek. Właśnie ten święty był patronem wyprawy na Mont Blanc. Św. Brat Albert poświęcił swoje życie i talenty na rzecz pomocy ubogim i potrzebującym, a często też odrzuconym. Tym samym swoim życiem pokazał, że warto „być dobrym jak chleb”.

WięcejW dniach 21.08-01.09.2017 r. w Centrum Dobrego Wychowania prowadzonym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie, podzielonym na dwa turnusy, wzięła udział młodzież z dwóch szkół polonijnych - 30 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa) oraz 30 uczniów z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils (Łotwa).

W ramach 5-dniowego pobytu młodzież działała w firmach młodzieżowych przygotowując wydarzenie finałowe- prezentacje teatralne, medialne, naukowe oraz animacyjne związane z historią i kulturą polską. Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Fundację miały na celu kształcenie młodych liderów biorących udział w systemowym programie edukacyjno-wychowawczym Korona Polskiego Wychowania. Na początku szkolenia uczestnicy szczegółowo zapoznali się z programem pobytu oraz podzielili się zadaniami. Żeby zrealizować zadania na wysokim poziomie uczestnicy zostali podzieleni na grupy – firmy młodzieżowe: animacyjną, medialną, teatralną i naukową.

WięcejW semestrze letnim 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Przedsiębiorczości - edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”, ”. Blisko 350 uczniów i 14 nauczycieli wzięło udział w warsztatach wyjazdowych w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k.Lublina. Ewaluacja pierwszego semestru działań programu pokazała, że prezentowane formy zajęć są dla młodzieży atrakcyjne, a przy tym niezwykle kształcące.

Młodzież przyznała, że zaproponowana metoda firmy młodzieżowej pozwoliła na lepszą organizację pracy, planowanie i podział zadań oraz zwiększyła motywację do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Udział w warsztatach przyczynił się do zwiększenia wiedzy młodzieży w zakresie edukacji ekonomiczniej. Uczniowie wykazują większe chęci wobec zakładania i prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz dodają, że dzięki udziałowi w projekcie bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami.

WięcejProgram Korona Polskiego Wychowania (KPW) jest z powodzeniem realizowany od roku 2012 na terenie województwa lubelskiego. Realizację programu rozpoczęło wówczas 2 szkoły: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, w których 8 wychowawców wraz ze swoimi klasami podjęło wyzwanie utworzenia firm młodzieżowych. Przez lata program zwiększał swój zasięg. W roku szkolnym 2016/2017 realizowało go już blisko 70 klas z 13 szkół. Przez 5 lat zostało wręczonych 346 Pereł do KPW- certyfikatów potwierdzających poprawną realizację programu w semestrach oraz wręczono 10 nagród Korona Polskiego Wychowania dla szkół, które po raz pierwszy wdrożyły 2- letni cykl programu. 5 lat działalności pozwoliło na dokładną analizę podejmowanych działań oraz poprawę proponowanych klasom i nauczycielom metod edukacyjno- wychowawczych.