„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

Więcej

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje projekt „Festyn sportowo-rekreacyjny – Piknik Pokoleń w Motyczu Leśnym” współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WięcejChce zdobyć dwa pięciotysięczniki Kaukazu: Kazbek i Elbrus. Drogę do Gruzji i Rosji pokona w większości na rowerze. Wszystko po to, by wesprzeć wychowanków świetlic prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Wyprawa rusza w poniedziałek 9 lipca br.

WięcejDnia 18 maja 2018 roku w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku odbyło się spotkanie z wyjątkowymi gośćmi z Zamościa, ks. Tomaszem Źwiernikiem, kapelanem więziennym, oraz Panem Dariuszem, nawróconym więźniem. Całe wydarzenie miało formę studio telewizyjnego zorganizowanego przez młodzież Akademii Młodzieżowej.

WięcejWiemy, jak ważny jest wypoczynek po całym roku wytężonej pracy. Dlatego każdego roku organizujemy dla naszych wychowanków kolonie w malowniczych rejonach Polski. Dla wielu dzieci jest to jedyna możliwość letniego odpoczynku poza własnym podwórkiem. W tym roku dzieci wyjadą do Libuszy. Program 12-dniowego pobytu jest zawsze bogaty i starannie przygotowywany przez wychowawców. Zależy nam, aby wychowankowie aktywnie wypoczywali. Dlatego w trakcie wyjazdów organizowane są liczne wycieczki krajoznawcze połączone z poznawaniem historii regionu. Dla dzieci jest to zawsze ciekawa lekcja geografii, jak również historii. Nie brakuje także wspólnych zabaw, warsztatów i integracji.

WięcejDnia 11 maja 2018 r. w dolnej sali domu parafialnego przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie odbył się VI Otwarty Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany przez Ośrodek nr 1 „Teatr” FSD. Celem konkursu była m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało ponad 30 osób. Prezentacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy III-VI, szkoła podstawowa klasy VII i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna i dorośli.
Uczestników oceniało jury w składzie: pan Jan Krzyszczak - twórca i dyrektor Teatru Kameralnego w Lublinie, reżyser, aktor teatralny i filmowy, od wielu lat aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, pani Krystyna Szydłowska - aktorka i śpiewaczka Teatru Muzycznego oraz aktorka Teatru Kameralnego w Lublinie – oboje uhonorowani nagrodą Gloria Artis oraz pani Urszula Kostrzewa - animatorka kultury, aktorka Teatru Akademickiego UMCS, reżyser i instruktor teatralny.
A oto lista laureatów:

WięcejW niedzielę, 29 kwietnia 2018 r. w Ośrodku nr 1 „Teatr” odbyła się Biesiada Patriotyczna z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Celem Biesiady było wspólne świętowanie, integracja środowiska parafialnego oraz wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

WięcejJak co roku wychowankowie, wolontariusze oraz instruktorzy dwóch Ośrodków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo („Teatr” i „Bliźniak”) wspólnie przygotowali śniadania Wielkanocne.
Święta Wielkanocne są okazją do wspólnego zjednoczenia się w tajemnicy męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to czas ogromnej radości oraz zadumy nad swoim życiem. Dzieci, instruktorzy oraz wolontariusze wspólnie zasiadają do świątecznego stołu, aby w ten sposób dać świadectwo wiary, nadziei i miłości. Potrawy, które znalazły się na wspólnym stole zostały przygotowane przez wychowanków przy niewielkiej pomocy instruktorów. Wychowankowie w intensywny sposób przygotowywali się do Świąt Wielkanocnych. Poprzez katechezy i uczestnictwo w nabożeństwach drogi krzyżowej odkrywali tajemnice męki Pańskiej.

WięcejKolejny ośrodek Akademii Młodzieżowej rozpoczął swoje działania przy parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Pierwszym owocem wspólnej pracy było przygotowanie filmowych rozważań stacji Drogi Krzyżowej, których premiera odbyła się 8 kwietnia. Obecnie grupa liczy 8 osób w wieku gimnazjalnym, instruktorem została Kinga Ozga, a duszpasterzem ks. Piotr Ochal.

WięcejOd 30 lat prowadzimy dwa ośrodki dla dzieci w najbiedniejszych dzielnicach Lublina, gromadzące blisko 80 podopiecznych. Celem programu wychowawczego jest nauka przedsiębiorczego działania i kształtowanie silnego systemu wartości, stanowiącego fundament w dorosłym życiu. Dzieci uczestniczą w warsztatach, wyjeżdżają na obozy letnie i zimowe, biorą udział w zajęciach sportowych oraz uczestniczą w wydarzeniach budujących rodzinną atmosferę. W ośrodkach realizowany jest program wychowawczy oparty na trzech ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

WięcejW dniach 23-25.03.2018 r. odbyły się wielkopostne rekolekcje Akademii Młodzieżowej. Młodzi uczestniczyli w tym czasie w diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży oraz w dniach skupienia prowadzonych w Motyczu przez ks. Macieja Molickiego z parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku. Tematem wielkopostnych rozważań była Matka Boża Bolesna.