JEZUS I CUDZOŁOŻNICA

Magnes marzec 2023
Rembrandt Hermenszoon van Rijn (1606-1669)
Rok powstania: 1644
Lokalizacja: Londyn
National Gallery

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem.

J 8, 7-8

Obraz „Jezus i cudzołożnica” to olej na drewnie o wymiarach 83,8 cm x 65,4 cm. Namalowany został w oparciu o Ewangelię św. Jana dotyczącą cudzołożnicy i osądzających ją faryzeuszy.

Kompozycja obrazu podzielona jest na dwie części. Główna scena rozgrywa się w Świątyni Jerozolimskiej. Postać Jezusa oraz cudzołożnicy jest mocno rozświetlona w odróżnieniu od tłumu. Stojący obok kobiety faryzeusz wskazuje ręką na grzesznicę, obok stoi zgorszony sytuacją kapłan oraz strażnik stojący za jej placami, który ma zapobiec ewentualnej ucieczce.

Charakterystyczna jest również postać mężczyzny w czerwonym płaszczu nawiązująca wyglądem do kultury Wschodu. To często powtarzający się element w malarstwie Rembrandta.

Drugi plan obrazu jest ciemny i mroczny. Tworzą go cienie pielgrzymów przybyłych do Świątyni z prośbami o miłosierdzie zanoszonymi do Boga.Rembrandt na obrazie zestawił przymierze Starego Testamentu w osobie arcykapłana Świątyni z Nowym Testamentem w postaci Jezusa Chrystusa.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne