PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY

Magnes luty 2023
Pieter Bruegel (1525-1569)
Data powstania: 1557
Lokalizacja: USA
Muzeum Sztuki Timken

Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Mt 13, 3-8

Obraz „Przypowieść o siewcy” to wielkoformatowy olejny pejzaż na drewnianym panelu o wymiarach 74 x 103 cm. Obraz przedstawia siewcę opisanego w ewangelii św. Mateusza, który rozsiewa ziarna na mało urodzajnym polu, co ilustrują połamane drzewa i zarośla porastające glebę.

Na obrazie widoczny jest kościół, wieś i majestatyczne góry symbolizujące wielkość Boga. Przez całość obrazu rozciąga się rzeka, na brzeg której nadpłynęły łodzie z ludźmi przybyłymi, aby słuchać przypowieści głoszonych przez Jezusa. Na brzegu widoczny jest tłum, który otoczył Jezusa.

Twórczość Bruegela odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się malarstwa holenderskiego. Bruegel malował gównie pejzaże. Inspiracje czerpał z motywów życia codziennego chłopskiego, ale także z Biblii. Jego malarstwo jest proste, dalekie od panującej w tym okresie mody włoskiej. Często porównywany jest do innego wielkiego malarza - Hieronima Boscha.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne