„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejMija tydzień jak w Motyczu Leśnym obchodziliśmy wspólną Wigilię. Tradycyjnie odbyły się jasełka, a dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia. Po wspólnej wieczerzy śpiewaliśmy kolędy, podczas których przybył do nas święty Mikołaj z Myry.

WięcejW grudniu odbyły się dwa spotkania „Cafe Aktywni” - Warsztaty świąteczne w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”.

Pod koniec realizacji projektu dwie grupy Seniorów w ramach działań projektowych Modułu II przygotowały dwa Spotkania "Cafe Aktywni”. Jedno spotkanie odbyło się 18 grudnia w Ośrodku nr 1 „Teatr”, drugie miało miejsce 4 grudnia w Ośrodku nr 2 „Bliźniak”. Na tych spotkaniach odbyły się Warsztaty świąteczne poprowadzone przez Seniorów, podczas których uczestnicy warsztatów lukrowali choinkowe pierniki.

WięcejW grudniu odbył się piąty zjazd edukacyjny obydwu grup w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”.

Seniorzy z Akademii Aktywnego Seniora w dniach 16 i 17 grudnia wzięli udział w dwudniowym zjeździe edukacyjnym w ramach realizacji Modulu I – Edukacja projektu. Podczas wizyty studyjnej gościliśmy w Lublinie w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich, zapoznając się z ich działalnością w jaki sposób pomagają innym.

WięcejSpotkania budujące Bezpieczne Grupy w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”.

Seniorzy w ramach Modułu III – Bezpieczna grupa realizowali działania projektowe, ale również spotykali się na zajęciach w swoich grupach. Regularne spotkania grupy pozwalały Seniorom m.in. przygotować się do organizacji spotkań „Cafe Aktywni”, a przede wszystkim miały wymiar integrujący całą grupę i wspierający wszystkich jej członków. W ramach spotkań grup odbyły się zajęcia podnoszące bezpieczeństwo Seniorów.

Więcej 

„A Słowo stało się ciałem
I zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
Chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
Pełen łaski i prawdy.”

                                                  (J 1, 14)

WięcejWe wtorek 6 grudnia 2022 r. zakończył się ogólnopolski konkurs plastyczny, „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 9263 osób. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas gali finałowej, która odbyła się 6 grudnia 2022 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1). Nagrody zostały rozdane w trzech kategoriach wiekowych (rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym; uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III; uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII). Jury konkursu wyłoniło zwycięzców. Nagrody zostały przydzielone w formie stypendiów dla laureatów. W każdej kategorii I nagroda wynosiła – 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN. Dodatkowo zostało rozdanych 13 wyróżnień.

WięcejJuż po raz drugi Ośrodek nr 2 „Bliźniak” stał się stolicą rozgrywek tenisa stołowego dla placówek wsparcia dziennego z Lublina organizując Ligę Tenisa Stołowego.

W dniu 7 grudnia odbyła się II edycja Turnieju Tenisa Stołowego „FSD CUP II”. Turniej skierowany jest do placówek wsparcia dziennego z Lublina. Ma na celu integrację środowiska placówek Lublina, propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań i pasji oraz rywalizację sportową zgodnie z zasadami fair play. Organizatorem Turnieju jest Ośrodek nr 2 „Bliźniak” prowadzony przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

WięcejSerdecznie zapraszamy na Orszak św. Mikołaja 2022. Szczegółowy program przesyłamy poniżej. 
Ramowy Program Orszaku Świętego Mikołaja 4-6 grudnia 2022 r. poniżej:

WięcejW niedzielę 20.11.2022 r. odbyła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana przez Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Po raz dziesiąty w tej formie uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości Polski.
Podczas Biesiady wystawiliśmy spektakl „Popiel i Piast” na podstawie tragedii Mieczysława Romanowskiego. Biesiada Patriotyczna to szczególne wydarzenie w naszej świetlicy, na które z niecierpliwością czeka wiele osób. Oprócz wymiaru patriotycznego - upamiętnienie i celebracja ważnego dla nas święta, realizuje ona jeszcze inne cele: społeczne, m.in integracja środowiska parafialnego oraz kulturalne i wychowawcze. Odbywa się to w dwojaki sposób: przez bezpośrednie zaangażowanie ludzi w organizację i przygotowanie dzieła oraz poprzez późniejszą jego „konsumpcję”, czyli udział w wydarzeniu i korzystanie z dobrodziejstw, które ze sobą niesie.

WięcejFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo działająca na terenie województwa lubelskiego jest beneficjentem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Głównym obszarem tematycznym projektu Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.