Zdjęcie front esdwJednym z nowych kierunków naszej działalności skierowanym dla rodzin jest kurs wychowania w oparciu o Ewangelię. Szkoła Ewangelicznego Wychowania to wspólnota, w której każdy uczestnik uczy się, jak wychowywać dzieci i młodzież według Ewangelii oraz jak być wychowawcą na wzór Pana Jezusa. Uczestnicy Szkoły mogą poznać szczegółowe metody i wskazówki dotyczące prowadzenia młodych, które zaczerpnięte zostały wprost z Pisma Świętego. Wspólnota Szkoły Ewangelicznego Wychowania to miejsce dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, których troską jest wychowanie swoich podopiecznych w oparciu o wartości chrześcijańskie. Podczas spotkań Szkoły ogromną pomocą dla wychowawców są specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestii wychowania oraz pomagają rozwiązywać problemy, z którymi przychodzą uczestnicy Szkoły.