2022 11 25 wybory w mieście MFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo działająca na terenie województwa lubelskiego jest beneficjentem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Głównym obszarem tematycznym projektu Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

W ramach programu młodzież weźmie udział w angażujących dwudniowych warsztatach w formie gry symulacyjnej pokazującej funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a następnie zaangażuje społeczność swoich szkół w kampanię na rzecz szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Projekt skierowany jest do uczniów do uczniów klas 7 i 8, a pośrednio do całej społeczności szkoły (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), która w kolejnym etapie będzie głosować na projekty zgłoszone przez uczniów do szkolnego budżetu partycypacyjnego. Trzy zwycięskie projekty z każdej szkoły zostaną zrealizowane.

Harmonogram, program i zakres tematyczny działań:
XII 2022 – I. 2023 – udział jednej klasy wraz z opiekunem w dwudniowych warsztatach w formie gry symulacyjnej w ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym

XII. 2022 – II. 2023 - Głosowanie wybierające inicjatywy partycypacyjne i obywatelskie dotyczące troski o środowisko.

Grupy uczniów i uczennic biorących udział w projekcie (min. 3 osoby, każdy uczeń lub uczennica może być w dowolnej liczbie takich grup) będą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy, które odpowiadają potrzebom ich społeczności lokalnej w temacie dbałości o środowisko. Zgłaszane pomysły mogą dotyczyć spraw, które młodzież będzie sama w stanie wykonać (oczywiście z pomocą społeczności), a nie takich, które ktoś ma zrobić za nich, dlatego też pomysły na zmiany infrastrukturalne mogą być zgłaszane jedynie wtedy, kiedy uczniowie i uczennice (z pomocą społeczności) będą w stanie wykonać je własnymi rękami (np. stworzenie społecznego ogrodu - TAK, ale np. nowe latarnie - NIE). W opisie pomysłu trzeba będzie również zawrzeć budżet (tylko materiały, bez usług). W każdej szkole powstanie Komisja Formalna (składająca się z przedstawicieli dyrekcji, grona nauczycielskiego, samorządu uczniowskiego i koordynatorki projektu), która zweryfikuje pomysły pod względem formalnym (możliwość realizacji, racjonalność budżetu). Następnie w każdej szkole grupy uczniów i uczennic wezmą udział w kampanii promującej swoje pomysły wśród całej społeczności szkolnej (wszystkich klas). Finałem kampanii będzie tajne głosowanie, w którym każdy uczeń i uczennica szkoły będzie mógł oddać głos na wybraną przez siebie inicjatywę

III – IV. 2023 Realizacja zwycięskich inicjatyw w społecznościach szkolnych.

Wczesną wiosną młodzież, przy pomocy mieszkańców, swoich kolegów i koleżanek, rodziców, nauczycieli, lokalnych władz, zespołu projektowego oraz wolontariuszy zrealizuje opracowane przez siebie inicjatywy pokazujące całym społecznościom rzeczywistą partycypację w kształtowaniu życia publicznego i społecznego w temacie dbałości o środowisko.

V – VI. 2023 Spotkania podsumowujące i inicjujące dyskusje nad kształtem polityk lokalnych
w kwestii

W projekcie może wziąć udział osiem szkół podstawowych z terenu powiatu lubelskiego.
Jeśli jesteś zainteresowana/y zgłoszeniem szkoły do projektu prosimy o kontakt na adres mailowy:
joanna.misiarz@cdw.edu.pl