2022 10 17 IWMZapraszamy do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego, charytatywnego konkursu dla szkół, przedszkoli, burs i innych placówek „Ile waży św. Mikołaj?”. Organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze lub wartości w okresie trwania konkursu. Zapraszamy.

 

 

 

 

 

Nagroda główna w konkursie to 5000 zł.

Każdy opiekun grupy w konkursie otrzyma kurs on-line o wartości 79 zł,
”Efektywne Metody Nauczania- tworzenie i realizacja”, dostępny na stronie: www.kursy.cdw.edu.pl

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a opiekun grupy zaświadczenie.

Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy 30%
na dowolnie wybrane produkty edukacyjne oraz kursy on-line w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania (cdw.edu.pl/).

www.ilewazymikolaj.pl

 Nagrody można zdobyć w 5 kategoriach:

I kategoria – zbiórka monet o największej wartości:
I nagroda 5000 zł + 250 zł dla Opiekuna;
II nagroda 4000 zł + 200 zł dla opiekuna;
III nagroda 3000 zł +150 zł dla opiekuna.

II kategoria – zbiórka monet o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka:
I nagroda 2000 zł + 200 zł dla opiekuna;
II nagroda 1500 zł+ 150 zł dla opiekuna;
III nagroda 1000 zł + 100 zł dla opiekuna.

III kategoria – trzy nagrody (1000 zł + 100 zł dla opiekuna), dla grup, które zebrały monety o największej wartości w trzech kategoriach, placówki:
1. do 100 osób;
2. od 101 do 200 osób;
3. powyżej 200 osób;
(w każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda).

IV kategoria - nagroda 400 zł dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób.

V kategoria - nagroda 300 zł dla grupy, spośród uczestników niebędących placówkami oświatowymi, która zebrała monety o największej wadze.

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
(dowiedz się więcej).

Aby zgłosić się do konkursu wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie akcji:

www.ilewazymikolaj.pl

Poniżej informacje o konkursie:

Regulamin i broszura informacyjna
5 scenariuszy zajęć dla nauczycieli/wychowawców grup
pt.: "Jak uczyć dzieci mądrego pomagania", oraz 5 scenariuszy zajęć, których, celem jest zapoznanie uczniów wszystkich etapów edukacyjnych z historią prawdziwego św. Mikołaja, a także rozwój ich empatii na wzór świętego biskupa z Miry. Powyższe materiały z pewnością będą przydatne dla opiekuna grupy w konkursie.

Organizatorem konkursu jest

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin,
biuro@fsd.lublin.pl,
NIP 712-01-67-025,
REGON 004173022,
KRS 0000094228

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.
Agata Grabowska
email: konkurs@ilewazymikolaj.pl
883 901 428
www.ilewazymikolaj.pl