2022 04 04 profilaktyka uzaleznienW dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie – w Ośrodku nr 1 „Teatr” oraz w Ośrodku nr 2 „Bliźniak” realizowany jest projekt: „Realizacja rekomendowanego programu Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień wśród wychowanków placówek Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2022”. Realizowany program przeciwdziała sięganiu po środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży wychowanków placówek. W programie uczestniczy łącznie 75 osób, w tym dzieci i młodzież oraz rodzice. Jest on realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2022r. W ramach projektu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2022 04 04 profilaktyka