2022 05 09 projektProgram aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności – podsumowanie kolejnego etapu realizacji projektu. Za nami kolejny etap realizacji naszego projektu, w którym uczestniczą 4 szkoły gmin: Konopnica, Jastków i Bełżyce.

Był to długi i pracochłonny czas dla młodzieży i ich wychowawców. Etap ten rozpoczęliśmy jesienią 2021 roku, kiedy to każda z ośmiu klas uczestniczących w tym etapie projektu przyjechały do ośrodka edukacyjnego w Motyczu Leśnym na warsztaty teambuildingowe. Warsztaty miały bardzo aktywną formę, ponieważ były grą terenową, podczas której młodzież pokonywała kolejne przeszkody zaprojektowane w taki sposób, by wzmocnić integrację klasy, ale też, by uczniowie i uczennice mieli szansę poznać się w innych niż szkolne aktywnościach. Taki wyjazd poza szkolne mury to doskonała okazja, by nie tylko lepiej się poznać, ale też dowiedzieć się o kolegach i koleżankach z klasy, np. w czym są dobrzy, jakie mają zainteresowania, czy mają predyspozycje liderskie.

Następnie każda klasa umówiła się na spotkania z trenerami i wolontariuszami w swoich szkołach. Na lekcjach warsztatowych młodzież doszła do wniosków w czym grupa pomaga, a w czym przeszkadza, co daje jasny, grupowy cel, jak dbać o dobrą komunikację w grupie , jak pracować ze swoimi zasobami, po co nam diagnoza społeczności i jak ją dobrze przeprowadzić. Znaczą część spotkań przeznaczyliśmy na rozmowę o czymś bardzo ważnym, tj. o znaczeniu zmiany, jak ją wprowadzić do społeczności. Wolontariusze pomagali uczestnikom testować ich pomysły na zmiany oraz rozmawiali o działaniach przygotowujących ich do realizacji wydarzenia społecznego w swojej społeczności.

W galerii poniżej prezentujemy Wam przebieg dyskusji i efekty burzy mózgów i prac zespołów zadaniowych odnośnie diagnozy sytuacji społeczności, na rzecz której klasy zdecydowały się działać. Naszym zdaniem to bardzo cenne spostrzeżenia i mamy nadzieję, że uda się wdrożyć w życie na dłużej w szkołach, które uczestniczyły w projekcie.

Projekt "Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności" jest dotowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Active citizens fund4x