2021 Telesenior magazyn IVTrwa Projekt „Akademia Aktywnego Seniora 2021 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”, realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

 


Zapraszamy do pobrania filmików, które powstały w ramach naszych działań w Akademii Aktywnego Seniora. Oto nasz Magazyn nr 4:

Grupa 1 (zobacz)
Grupa 2 (zobacz)

 

Plakat Akademia Seniora