Ofiaruj 30 zł potrzebującym.
Każdy darczyńca otrzyma komplet wyjątkowych kartek wielkanocnych z reprodukcjami mistrzów malarstwa (5 kartek z kopertami).
Przekazując darowiznę wspierasz Fundusz Świętego Brata Alberta

Grafika kartki BA wielkanoc 2021

Przycisk 1

Limitowana edycja kartek z reprodukcjami dzieł wielkich mistrzów malarstwawzor kartki 2 2021wzor kartki 3 2021wzor kartki 4 2021wzor kartki 5 2021

wzor kartki 1 2021 

 FUNDUSZ ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA:

 1 a 2 a 3 a 4 a

Od blisko 30 lat prowadzimy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w najbiedniejszych dzielnicach Lublina oraz ośrodki młodzieżowe dla nastolatków. W naszych ośrodkach gromadzimy ponad 150 dzieci i młodzieży, których wspieramy i wychowujemy w myśl najważniejszych wartości: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 5 a 6 a 7 a

Darowizny przekazywane na fundusz finansują:
-rozwój artystyczny najzdolniejszej młodzieży;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych;
- organizację korepetycji i pomoc w nauce;
- wyjazdy i warsztaty edukacyjne;

Podstrona kartki wielkanoc FSD 2020 infografika

Utrzymanie ośrodka to blisko 100 000 zł rocznie.
Prosimy o zakup kartek świątecznych, które są cegiełką na rzecz funduszu św. Brata Alberta.

W ośrodkach realizowany jest program wychowawczy, który pozwala na odkrywanie i rozwój talentów, zdobywanie umiejętności niezbędnych dla dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu. Celem programu jest nauka przedsiębiorczego działania oraz kształtowanie silnego systemu wartości opartego na trzech ideałach:

bog honor ojczyzna

Długoletnie doświadczenia pokazują, że dzięki naszej pracy wielu wychowankom udało się osiągnąć sukces życiowy, co więcej, wsparcie, którego udzielamy rodzinom, sprawiło, że niektórzy nasi podopieczni nie trafili do placówek wychowawczych i pozostają pod opieką rodziców.
W naszych ośrodkach wychowujemy w duchu patriotyzmu oraz umacniamy wśród najmłodszych więź z Bogiem, który jest najlepszym Ojcem. Łączny koszt utrzymania ośrodków to ok. 100 000 zł rocznie. Otrzymujemy dofinansowanie z różnych źródeł, jednak to nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów. W wyniku zaistniałej sytuacji pandemicznej, otrzymywane dotacje są ograniczane, ale koszty utrzymania pozostają.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
tel.: 512 440 046 
e-mail: darowizna@fsd.lublin.pl