2019 03 25 nowy projektZ wielka radością informujemy, że w świetlicach realizowany będzie nowy projekt pt. „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych”. Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2019 r.

Celem projektu jest wzrost postaw, wiedzy i umiejętności obywatelskich wśród dzieci i młodzieży przeciwdziałający ich wykluczeniu społecznemu poprzez udział 60 dzieci i młodzieży i 30 ich rodziców w realizacji programu wychowawczego oraz wzmocnienie w tym zakresie placówek wsparcia dziennego.
Uczestnikami projektu będzie 60 dzieci i młodzieży uczęszczających do dwóch prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo placówek. W ramach projektu realizowany będzie program wychowawczo-edukacyjny „Działanie dla innych” kształtujący postawy prospołeczne i obywatelskie, postawę zaradności oraz pozwalający nabyć dzieciom wiedzę i umiejętności, które stanowić będą podstawę ich przyszłej wiedzy zawodowej. Dla młodzieży starszej zaproponowany będzie Program Teatralny oraz Program Medialny.
Komplementarnym działaniem projektu będzie realizowany dla 30 rodziców program Akademia Rodzica.
O wszystkich ciekawych działaniach projektu będziemy na bieżąco Was informować. Zapraszamy do współpracy.

 

 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
„Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych”