116Dnia 23 kwietnia 2016 roku dzieci z Ośrodka nr 2 „Bliźniak” uczestniczyły w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Miejsce to zostało wybrane ze względu na realizowany program w semestrze letnim, w którym Akademiczki i Akademicy poznają Lubelszczyznę.

Podczas zwiedzania Kazimierza dzieci z Ośrodka wcieliły się w rolę przewodników. Najmłodsi wychowankowie opowiadali o historii i zabytkach Kazimierza, które podziwiali, Kościoła Farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła, Klasztoru OO. Reformatów, Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zamku oraz wieży strażniczej. Wycieczka zakończyła się wyprawą wąwozem korzeniowym, który swoim urokiem wszystkich zachwycił.

Jednym z elementów programu wychowawczego realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo jest poznawanie historii i kultury własnego regionu oraz Ojczyzny. Dzieci, realizując różne działania - przedstawienia, akademie oraz wspólne wyjazdy, zdobywają nową wiedzę i umiejętności, przydatne w dorosłym życiu oraz uczą się, jak być dobrym obywatelem i patriotą, który dba o wspólnoty, w których działa.