117Dnia 24 kwietnia 2016 r. w Ośrodku nr 1 „Teatr” odbyła się Biesiada Patriotyczna z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Celem Biesiady było wspólne świętowanie, integracja środowiska parafialnego oraz wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

Biesiada rozpoczęła się o godz. 11.30 wspólną Mszą Świętą. Następnie wprowadzono gości w tematykę i program Biesiady. Część artystyczna miała formę krótkiej lekcji historii. Była to podróż do czasów Mieszka I oraz chrztu Polski. Dzieci i młodzież z Ośrodka zaprezentowały również pokazową musztrę oraz film o Orlętach Lwowskich. Zwieńczeniem niedzielnego spotkania był wspólny śpiew pieśni patriotycznych, które poprowadził ks. Tomasz Kościk wspólnie z chórem z Chełma. Po części artystycznej odbył się uroczysty poczęstunek przygotowany przez spółkę Kuchcikowo.
Biesiada była już kolejną manifestacją naszego patriotyzmu, przywiązania do tradycji narodowych oraz okazją do wspólnego spędzenia czasu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne kawiarenkowe spotkanie podczas festynu rodzinnego, który odbędzie się już 5 czerwca.