112Studenci Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego pomagają w organizacji charytatywnej loterii Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Studenci Kursu Lidera Działań Społecznych w ramach swoich zajęć praktycznych pomagają organizować charytatywną loterię. Loteria to jedna z inicjatyw Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, której celem jest zebranie środków do funduszu stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego udzielane jest wsparcie dla utalentowanych wychowanków Fundacji.

Zadaniem przyszłych managerów społecznych w charytatywnej loterii, jest jej promocja i sprzedaż jak największej ilości losów. Studenci realizują cele w grupach zadaniowych w tzw. symulacyjnych organizacjach pozarządowych. Powstały 4 takie organizacje, każda z nich ma swoja własną strategię, taktykę i sposoby osiągnięcia postawionych celów. Poprzez pracę w symulacyjnych organizacjach, uczestnicy kursu zdobywają przede wszystkim praktyczna wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarzadzania w organizacjach pozarządowych, a także uczą się w sposób profesjonalny rozwiązywać problemy społeczne