„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

2020 06 26 zakonczenie semestru os1Dnia 26 czerwca zakończyliśmy kolejny rok rozwoju w naszym ośrodku. Odbyło się rozdanie świadectw, wręczenie odznak i ogłoszenie zdobytych stopni drogi rozwoju, przyznanie stypendiów i krótkie podsumowanie pracy semestralnej.

Spotkaniu przyświecał ogólny duch dziękczynienia za wspólne zaangażowanie w misję wychowania, słowa wdzięczności zostały skierowane ku wolontariuszom, rodzicom, wychowawcom. Gratulujemy tym, co przyjmowali dobro i tym, co je dawali. Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną, czyli Międzypokoleniowym Wieczorem Literackim „Poezja bliska mojemu sercu”. Wzięli w nim udział wszyscy wychowankowie placówki, ich rodzice, wolontariusze, wychowawcy oraz osoby z parafii i zaprzyjaźnione. W wieczorze uczestniczyło ponad 50 osób. Celem wieczoru było promowanie i rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej, szerzenie idei recytacji wśród różnych grup wiekowych, a także budowanie naszej wspólnoty wokół ważnych dla nas wartości.

2020 03 16 zawieszenie placowek FSD 2020W związku z zaistniałą sytuacją i poleceniem Wojewody lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. o czasowym zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego w okresie od 12 marca do 25 marca informujemy, że Ośrodek nr 1 „Teatr” oraz Ośrodek nr 2 „Bliźniak” są zamknięte w wyżej wymienionym terminie.

2020 03 11 VIII konkurs poezji i prozy polskiejOśrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w VIII Otwartym Parafialnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Cele konkursu to m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników.

2020 02 24 Ferie FSDW dniach od 13 do 26 stycznia 2020 roku wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyli w zorganizowanych feriach zimowych. Czas ten obfitował w wiele ciekawych aktywności. W feriach zorganizowanych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyło 101 młodych osób.

2019 12 20 Wigilia FSDFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od 30 lat realizuje misję dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Ramię w ramię z rodzicami i placówkami oświatowymi zabiegamy o integralny rozwój młodego człowieka.
Naszym programem wychowawczym obejmujemy ok. 150 podopiecznych. W najbiedniejszych dzielnicach Lublina prowadzimy 2 ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci, a na terenie województwa lubelskiego 6 ośrodków młodzieżowych. Każdej z tych form działalności przyświeca troska o wychowanie młodego pokolenia w duchu tradycyjnych wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.