Lista celów

01/2020 Skarbiec Dobrego Wychowania

03/2020 Fundusz św. Brata Alberta

Wielkopostna Jałmużna: Fundusz św. Brata Alberta