1

Celem NCKP jest udzielenie wsparcia misji Dobrego Wychowania młodego pokolenia Polaków, którą realizuje Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi kursy w zakresie:
- Kształcenie Wychowawców – ludzi, którzy w sposób profesjonalny i zorganizowany będą potrafili odpowiedzieć na potrzeby wychowawcze współczesności. Absolwenci danych kursów, to wszechstronnie przygotowani wychowawcy, sprawdzeni w praktyce, w szczególności gotowi do realizacji programów wychowawczych Akademii Młodzieżowej oraz Korony Polskiego Wychowania.
- Kształcenie Menagerów Społecznych – ludzi, którzy w sposób profesjonalny i zorganizowany będą potrafili rozpoznać prawdziwe problemy społeczne, zaproponować sposoby ich rozwiązania i z powodzeniem wcielić je w życie. Absolwenci Kursów prowadzonych przez NCKP to prawdziwi działacze społeczni, dobrze przygotowani i ukształtowani, niezłomni w dążeniu do wyznaczonych celów.

IMG 5896IMG 6054IMG 7776

Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego działające przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zostało wprowadzone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Lublin, i rozpoczęło swoją działalność, dnia 01.IV.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 348/P/N. Zajmuje się kształceniem w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych.

Kontakt:
NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin 
tel.: 512 440 046
e-mail: nckp@fsd.lublin.pl

Dowiedz się więcej o Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego:
www.nckp.fsd.lublin.pl